OTE, a.s. vypořádává první měsíc podporu výrobcům energie

Praha 13. února (PROTEXT)

Systém OTE, a.s., zpracoval v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. první zúčtování podpory výrobcům energie z obnovitelných zdrojů za měsíc leden. Do nového mechanismu v OTE, a. s. se úspěšně zapojilo již přes 16 tisíc podporovaných výrobců z celkového počtu 21 tisíc dosud připojených k sítím provozovatelů distribučních soustav. Část výrobců je podle Zákona v režimu čtvrtletního zúčtování a budou uplatňovat přístup k systému OTE v dalších měsících.

V lednu zadalo více než 12 tisíc výrobců výkazy o své výrobě a tím uplatnili nárok na zúčtování podpory. Dne 13. 2. 2013 byla podpora zúčtována první části výrobců s objemem vykázané výroby více než 63 tisíc MWh. V dalších dnech bude zúčtování lednových nároků dokončováno.

Společnost OTE, a.s., se snaží poskytovat výrobcům nepřetržitou podporu 7 dní v týdnu. Přes pečlivě připravený přechod na nový mechanismus podpory je potřeba řešit extrémní nápor agendy výrobců v posledních dnech vyvolaný zejména problémy s registrací výrobců, vyplněním výkazů a reklamací neshod v migrovaných datech od provozovatelů distribučních soustav. Výrobcům, kterým z důvodů neshod v údajích, nebo z důvodu nemožnosti uplatnit nárok předáním výkazu výroby nebylo provedeno zúčtování bude vypořádána podpora v dalším zúčtovacím období. O problémech s komunikací a podporou byl informován každý výrobce dopisem na jeho adresu elektronickou poštou.

Systém OTE, a.s., je nastaven tak, aby maximálně automatizoval zpracování dat pro přiznání a výplatu podpory. Sjednocení dříve rozdílných procesů, nastavení nových elektronických přístupů přinese vyšší transparentnost výplaty a po stabilizaci i úsporu administrativních nákladů spojených s výplatou podpory Více informací o nových procesech spojených s administrací systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie naleznete zde: http://www.ote-cr.cz/poze/informace

OTE, a.s.

Akciová společnost OTE, a.s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. Společnost OTE bude od 1. ledna 2013 zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie.

OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.

Více informací naleznete na http://www.ote-cr.cz

Kontakt: http://www.ote-cr.cz/poze/informace

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-energie-trh-firmy-OTE

Category

Retail chains and goods distribution
Electricity, gas, heat and coal

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.