SANEP: Lidovci se do Sněmovny vrací, Věci veřejné ji opouštějí

Praha 9. června (PROTEXT)

Pokračující krize a nejistá budoucnost vládní koalice vedené premiérem Petrem Nečasem se podepisuje jak na dalším upevňování vedoucí pozice ČSSD, která by i v červnu jednoznačně a s velkou převahou zvítězila v hypotetických volbách do Poslanecké sněmovny, tak i na enormně nízkém zájmu voličů o případnou účast v teoretických volbách. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který se monitorování volebních preferencí pravidelně věnuje. Zatímco sociální demokraté a komunisté těží z problematického chování vládních stran a získávají na svoji stranu voliče, kteří nejsou spokojeni s počínáním vládní koalice, ODS drží nad vodou již jen její skalní příznivci. Věci veřejné, které zklamaly své voliče, se pak propadly pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Lépe je na tom z vládních stran pouze TOP 09, která získává stále větší důvěru pravicově orientovaných voličů. Do Poslanecké sněmovny by se aktuálně dostali i lidovci, kteří získávají zpět na svou stranu voliče, kteří by mohli KDU-ČSL v budoucnu zajistit jejich návrat do poslaneckých lavic. Jak ukazuje volební model, ČSSD by v aktuálních hypotetických volbách mohla sestavit většinovou vládu s komunisty, TOP 09 nebo ve spojení s ODS v podobě velké koalice. Nicméně v teoretickém koaličním vládním spojení ČSSD s KSČM brání sociálním demokratům Bohumínské usnesení. V případě spojení s ODS nebo TOP 09 pak z úst vrcholných představitelů obou stran mnohokrát zazněl odmítavý postoj. Realita však může být, od dosavadních proklamací politiků, pochopitelně zcela odlišná. Je rovněž zřejmé, že druhá nejsilnější strana ODS by většinovou vládu ve spojení se svým nynějším koaličním partnerem TOP 09 a lidovci nepostavila. Ve hře o sestavení většinové vlády by tak bylo pouze jedno z koaličních spojení nejsilnější vítězné ČSSD s KSČM, TOP 09 nebo ODS. To by však v případě ODS nebo TOP 09 naráželo na programové a názorové odlišnosti, které nepochybně mezi levicově orientovanou ČSSD a pravicovými stranami ODS a TOP 09 panují. V případě přímého či nepřímého spojení ČSSD s KSČM by rovněž nevyhnutelně nastala eskalace nevole jak u pravicové části politického spektra, tak i u značné části členské základny sociální demokracie, která spojení s komunisty zásadně odmítá.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 2. - 8. června 2011 na vybrané skupině 12.307 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 26.851 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vycházejí pouze z hlasů 49.2% respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

V případě hypotetického konání voleb do Poslanecké sněmovny na počátku června tohoto roku by díky zisku 35,3 procentních bodů jednoznačně zvítězila ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky. Sociální demokraté na svoji stranu strhávají voliče nespokojené jak s vládní reformní politikou, tak i s celkovou úrovní koaliční vlády vedené premiérem Petrem Nečasem.

Pozice druhé nejsilnější strany by se ziskem 16,3% opětovně náležela ODS. Stabilizaci volebních preferencí občanských demokratů nicméně nelze přičítat obecnému nárůstu důvěryhodnosti této strany, ale podpoře jejích skalních příznivců, kteří i přes kritiku ODS podporují reformní pravicovou politiku.

Zisk 15,4% hlasů řadí i nadále na pozici třetí nejsilnější strany TOP 09, která jako jediná z vládních stran zaznamenala oproti předchozímu měsíci mírný nárůst volebních preferencí. TOP 09 se tak ukazuje jako nejstabilnější vládní politický subjekt, který i přes veškeré koaliční spory a problémy nadále prosazuje reformní zákony a upevňuje si tak svoji pozici na domácí politické scéně.

KSČM se ziskem 13,3% voličských hlasů by v červnu obhájila pozici čtvrté nejsilnější politické strany. Komunisté mají nejsilnější podporu zejména u voličů v důchodovém věku, pro něž může volba KSČM představovat naději na zajištění jejich základních sociálních potřeb a jistot.

Poslední stranou, jež by v hypotetických volbách konaných v červnu tohoto roku překonala pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, je se ziskem 5,7 procentních bodů KDU-ČSL. Lidovci se tak po ztrátě důvěry svých voličů v posledních volbách do Poslanecké sněmovny dostávají, patrně i díky neutěšené situaci na domácí politické scéně, zpět do hry o návrat na půdu Poslanecké sněmovny.

Žádná jiná politická strana by aktuálně nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup na parlamentní půdu.

Pod pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do Poslanecké sněmovny, by se v červnu poprvé od posledních voleb do Poslanecké sněmovny propadly Věci veřejné, které na počátku června získaly pouhých 3,9% volebních hlasů. V případě aktuálního konání voleb by se tak Věci veřejné do Poslanecké sněmovny nedostaly. Věci veřejné zjevně zklamaly své voliče, kteří v této stráně viděli naději na změnu politické úrovně.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY:

Hypotetický volební model, který vychází z aktuálního průzkumu volebních preferencí, tedy z hlasů pouze rozhodnutých voličů a také údajů z posledních sněmovních voleb za použití d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů pro strany, ukazuje, že případná koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL aktuálně disponovala silou 87 poslaneckých hlasů, což by v žádném případě nedávalo tomuto středopravicovému uskupení nejmenší naději na sestavení vlády. Nelehkou situaci by však měla i vítězná ČSSD, která by musela volit mezi koalicí s KSČM, TOP 09 nebo ODS. V případě spojení s TOP 09 nebo v případě velké koalice s ODS by nepochybně takovéto vládní uskupení naráželo jak na vnitrostranické názorové problémy, tak i na odlišné politické směry a programy. V případě spojení ČSSD s KSČM, které by takovéto koalici umožnilo vládnout silou 113 hlasů, by nepochybně návrat komunistů do vlády představoval velký problém jak pro opoziční strany, tak i pro část sociálních demokratů, kteří proti případnému spojení s komunisty navíc přijali tzv. Bohumínské usnesení. Vyloučena by však nebyla ani menšinová vláda ČSSD s podporu komunistů, což by však mělo rovněž značné překážky, které by rozhodně sociální demokracii nezaručovaly hladké vládnutí.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 605 881 188

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-volby-preference-firmy-SANEP-MÍNĚNÍ

Category

Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.