Prohlášení společnosti EDS

Prohlášení společnosti EDS:

V letních měsících roku 1998 se začaly ve sdělovacích prostředcích v České republice objevovat tvrzení o tom, že společnost EDS, případně "americká počítačová firma EDS" nelegálně financovala politickou stranu, KDU-ČSL, které měla v předchozí době poskytnout padesát miliónů korun za to, že Ministerstvo obrany ČR uzavřelo s uvedenou společností smlouvu o dodávce Štábního informačního systému. Uvedená tvrzení měla vycházet z informací poskytovaných osobou, označovanou původně Jan B., později jako Jan Březovský.

Vzhledem k naprosté lživosti uvedených tvrzení podala společnost EDS, s.r.o., orgánům činným v trestním řízení podnět k šetření, zda tato tvrzení nenaplňují skutkovou podstatu některého z trestných činů. Jak vyplynulo z dalšího vývoje událostí, obdobný podnět podala i politická strana, KDU-ČSL.

Dne 17.listopadu 1998 bylo vyšetřovatelem Policie ČR, Okresní úřad vyšetřování Praha-Východ, pracoviště Čelákovice, sděleno obvinění panu Ing. Janu Březovskému, a to pro trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1, 2 trestního zákona, kterého se měl dopustit svými výroky, zveřejněných ve sdělovacích prostředcích, v nichž tvrdil, že KDU-ČSL obdržela od nadnárodní americké firmy EDS úplatek za to, že Ministerstvo obrany ČR, tehdy vedené představiteli této strany, přidělilo společnosti EDS, s.r.o., zakázku na Štábní informační systém.

Trestní stíhání ve věci dosud nebylo ukončeno a z toho důvodu respektujeme presumci neviny a nečiníme žádný závěr o tom, zda obviněný uvedený trestný čin spáchal či nikoli. Za mnohem důležitější však považujeme, že obviněný dosud nenabídl vyšetřovateli žádný důkaz o pravdivosti svých původních tvrzení, neboť při výslechu, který s ním byl proveden, odmítl ve věci jakkoliv vypovídat.

Společnost EDS rozhodně odmítá poskytnutí jakýchkoliv nepřípustných plateb, ani se nedopustila žádného nepřípustného jednání ve spojení s výběrem společnosti EDS na realizaci projektu Štábního informačního systému. Dodávka Štábního informačního systému je na základě výsledků výběrového řízení společně realizována společnostmi EDS a Digital, které dále vybraly celou řadu českých firem jako subdodavatele tohoto projektu. EDS hodlá v budoucnu učinit všechna opatření, která považuje za nutná pro ochranu svého dobrého jména proti podobným tvrzením.

Ponecháváme na příjemcích této zprávy, aby si učinili obrázek o pravdivosti a závažnosti obvinění, která ve výše uvedené době byla proti EDS vznášena.

Kontakt:

Florin Caloianu - Managing Director

EDS, s.r.o.

Jaurisova 6/514

140 00 Praha 4

Keywords EDS

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.