600 tisíc lidí bez vody?

V těsné blízkosti Smíchovského nádraží se pod brownfieldy nachází zdroj vody, o kterém skoro nikdo neví, ale který by v nouzi údajně mohl poskytnout vodu až pro 600 tisíc obyvatel. Jeho situace je ale kritická - při rekonstrukci Nádražní ulice zkoušky odhalily havarijní stav splaškové kanalizace, která zdroj vody přímo ohrožuje.


Kolem vodního zdroje se táhne dlouholetý spor mezi majitelem pozemku - stavebním developerem CWI Smíchov a pražským Dopravním podnikem, tedy i Magistrátem. Na pozemku se nacházejí jímací vrty a pod ním část vodního díla, které odvádí vodu ze zdroje do rezervoáru podzemním tunelem dlouhým přes jeden kilometr.


Rekonstrukce bez ochrany


Přes deklarovanou nutnost ochrany strategického podzemního zdroje vody doposud z důvodu nečinnosti odpovědných orgánů nedošlo k vytvoření ochranného pásma vodního zdroje. Na jednu stranu došlo vyhlášení stavební uzávěry (tedy nesouhlasného stanoviska se stavbou) z důvodu "hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenávratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje", na stranu druhou se ale rozeběhla masivní rekonstrukce přilehlé Nádražní ulice. Došlo k položení nového tramvajového pásu a doposud si stavební práce při této rekonstrukci vyžádaly přes pět milionů korun.


Havarijní kanalizace


Potíž je v tom, že na ochranu vody se v tomto případě zapomnělo - pod ulicí se nachází hloubková splašková kanalizace, která je v havarijním stavu. Stoku, která je ve správě Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), prověřovaly kamerové zkoušky a odhalily, že existuje reálné nebezpečí průsaků, kontaminujících samotný vodní zdroj.

Podle slov Ing. arch. Martina Hlaváčka: "Dle odborníků, kteří posuzovali stav kanalizace uložené pod tímto tramvajovým svrškem, je kanalizace v havarijním stavu a hrozí kontaminace spodní vody i vodního zdroje."


Při rekonstrukci tedy mělo dojít jak ke kompletní výměně kanalizace, tak i k sanaci zeminy. To se ale nestalo, havarijní kanalizace byla zakonzervována stavebními úpravami na povrchu, takže dále kontaminuje okolí a ohrožuje vodní zdroj. Pokud má tedy město skutečný zájem vodu chránit, je tento přístup těžko pochopitelný, když sám odbor magistrátu tvrdí, že jde o velmi významný náhradní zdroj, který by v případě nouze dokázal část Pražanů krátkodobě zásobovat pitnou vodou (údajně až 600.000 lidí po dobu 10 dní).


Město musí jednat


Developer CWI Smíchov spolu s pražským Dopravním podnikem, který vodu ze zdroje využívá pro technické účely, již podali žádost na stanovení I. a II. ochranného pásma vodního zdroje, řada je tedy na vodoprávním úřadu. Doufejme, že ještě není pozdě.


Kontakt:

www.vodnizdrojsmichov.cz

info@udi-byty.cz

Keywords ČR-voda-správa-stavby-Praha-firmy-Urban Developers and Investors

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Agriculture, environment
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.