Likvidace odpadu kontaminovaného Corona virem

Praha 16. března 2020 (PROTEXT)

Čínské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo zavést řešení Sterilwave, které bylo vyvinuto společností Bertin Technologies ve spolupráci se společností CNIM Industrial Systems China a které je určeno k místnímu zpracování odpadu kontaminovaného koronavirem v nemocnicích v oblasti Wu-chan.

Díky Sterilwave již není nutno odvážet nebezpečný odpad, který v nemocnicích vzniká, nákladními vozidly z těchto nemocnic na vzdálená pracoviště určená k dalšímu zpracování odpadu, čímž se významně omezuje riziko šíření nákazy. Tato zařízení umožňují rozemílání a sterilizování všech druhů nemocničního odpadu, který byl potenciálně kontaminován koronavirem, prostřednictvím úpravy pomocí mikrovlnného záření, a tedy i odstranění potřeby vyvážení tohoto odpadu mimo nemocnici, které představuje významné riziko vnější kontaminace. Zpracovaný odpad, který je ze zařízení odebírán, je suchý, inertní a zcela neidentifikovatelný. Jeho objem je snížen o 85 % a snížení jeho hmotnosti činí 25 %. Po zpracování v zařízení Sterilwave lze s veškerým tímto odpadem nakládat jako s běžným komunálním odpadem nepředstavujícím biologické nebezpečí a ohrožení pro veřejné zdraví.

Kontakt:

Dovozce do ČR

UTILY, s.r.o., Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6150 00 Praha 5

e-mail: info@utily.eu

Keywords ČR-Čína-vláda-zdraví-odpady-koronavirus-firmy-UTILY

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.