Musica Florea bilancuje zahraniční aktivity letošního roku

Orchestr Musica Florea již několik let úzce spolupracuje s polským barokním festivalem Barokowe Eksploracje. V letošním roce se v Szczawnici představil hned třikrát s různými programy - operou Praga nascente da Libussa e Primislao na hudbu A. Vivaldiho, oratoriem Saul G. F. Händela a komponovaným večerem s díly téhož skladatele.

S festivalem Barokowe Eksploracje spolupracuje pražský orchestr Musica Florea již od jeho založení sbormistryní a muzikoložkou Agniezskou Żarskou. Každoročně vyjíždí do lázeňského města Szczawnice na jihu země a představuje zde nově nastudovaná hudebně dramatická díla.

Opera Praga nascente da Libussa e Primislao (O založení Prahy Libuší a Přemyslem), k níž libreto napsal Antonio Denzi, byla poprvé uvedena roku 1734 v tehdejším Sporckově divadle. Původní hudba k dílu se nedochovala, Praga nascente byla nicméně dobově obvyklé pasticcio - opera vytvořená z existujících árií různých skladatelů. Rekonstrukci díla na čistě Vivaldiho hudbu vytvořil Eduardo García Salas po rozsáhlém výzkumu Vivaldiho árií a po konzultacích s předními odborníky na danou problematiku. Právě tuto podobu opery v letošním roce nastudoval i orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla, který se rovněž ujal kompozice recitativů. Součástí představení je rovněž baletní scéna tance českých amazonek v choreografii Andrey Miltnerové, režisérky celé inscenace.

V polské Szczawnici bylo dílo uvedeno 20. srpna a setkalo se s vřelým přijetím publika.

Na počátku září absolvovala Musica Florea rozsáhlejší zájezd, jehož součástí byly krom dvou koncertů i masterclasses. Nejprve probíhala intenzivní výuka (3. - 5. září), která byla následně korunována dvěma koncerty. Během prvního 8. září zazněly v kostele sv. Adalberta pouze úryvky z oratoria Saul Georga Friedricha Händela, 10. září bylo v kostele sv. Trojice uvedeno dílo celé své šíři.

Poslední letošní polský zájezd proběhl na konci října a spojil koncert s workshopem pro děti. Čeští hudebníci se spojili se svými polskými kolegy, s nimiž tvoří soubor Baroque Collegium 1685 a v Zakopaném v podání orchestru a sboru zazněly v sobotu 25. října úryvky z Handelových oratorií Mesiáš, Saul, Teodora, Ester a Juda Makabejský.

Orchestr Musica Florea

vznikl roku 1992 jako jeden z prvních zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Orchestr hraje na originální nástroje nebo jejich kopie, jeho práce vychází ze studia dobových pramenů a estetiky - vlastní badatelská činnost a oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V posledních letech se kromě hlavního zájmu o skladby světového, a především českého baroka a výzkumu barokní improvizace, věnuje Musica Florea také nastudování symfonického díla Antonína Dvořáka. V koncertech i na CD již oživila jeho 1., 2. a 7. a 8. a 9. symfonii, v nastudování dalších děl pokračuje.

V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly - dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

Kontakt:

Lucie Kocourková

e-mail: Lucie.kocourkova@musicaflorea.cz

Keywords ČR-Polsko-hudba-Musica Florea

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.