Home Credit zaslal dopisy signatářům výzvy "Braňme Sinopsis, součást akademické obce"

Praha 4. prosince 2019 (PROTEXT)

Společnost Home Credit se dnes prostřednictvím svého předsedy představenstva Jiřího Šmejce obrátila na signatáře výzvy s názvem „Braňme Sinopsis, součást akademické obce“. Reagovala tak na jejich výhrady k obraně, kterou Home Credit zvolil v souvislosti s opakovanými nepravdivými informacemi, které o firmě šiří autoři z projektu Sinopsis.

Jiří Šmejc v dopise polemizuje s obavou akademiků, že snad jde o pokus ovlivňovat či přímo umlčovat, publikační činnost projektu.

Předseda představenstva skupiny Home Credit shrnul a odůvodnil kroky, které společnost Home Credit podnikla k obraně své reputace a podotkl, že objektivně nepravdivých tvrzení o obchodním modelu Home Creditu bylo už tolik, že společnost je nemohla dále přecházet mlčením. Zdůraznil, že Home Credit nikdy nežádal a nežádá, aby projekt zastavil svou publikační činnost a jeho kroky se pouze snažily dosáhnout toho, aby měla firma možnost reagovat na nepravdivé a zkreslující texty Sinopsisu o své činnosti přímo na webových stránkách Katedry sinologie UK, která tehdy byla uváděna jako jeden ze dvou partnerů projektu.

"Jak jinak se může libovolný subjekt v právním státě bránit před nepravdivými nařčeními, které jej zásadním způsobem poškozují?" ptá se Šmejc a dodává, že "firma se snaží zamezit situacím, kdy jsou nepravdivé informace, které ponechala bez reakce, znovu a znovu přebírány dalšími médii, až je nakonec většina společnosti začne akceptovat jako pravdivé fakty."

Jiří Šmejc zároveň nabídl akademikům možnost osobní debaty o celém tématu.

Kontakt:

Milan Tománek

ředitel komunikace skupiny Home Credit

Home Credit International a.s.

Evropská 2690/17, P.O. Box 177

160 41 Praha 6, Czech Republic

E-mail: milan.tomanek@homecredit.eu

www.homecredit.net

www.linkedin.com/company/home-credit-international

Dopis akademikům:

Vážený pane / paní (akademický titul)

Obracím se na Vás jménem svým i společnosti Home Credit, protože bych chtěl reagovat na Vaše znepokojení ohledně našich kroků ve vztahu k projektu Sinopsis. Rád bych polemizoval s výzvou, v níž představitelé akademické obce varují před nebezpečím ovlivňování, či přímo umlčování, publikační činnosti autorů projektu Sinopsis z naší strany.

Já osobně, stejně jako celá společnost Home Credit, si Vás i ostatních signatářů velice vážíme, avšak z textu Vašeho prohlášení usuzujeme, že jste dosud neměli příležitost seznámit se s kroky, které společnost Home Credit podnikla, v nezkreslené podobě. Proto bych si v tomto textu dovolil shrnout základní skutečnosti.

Autoři projektu Sinopsis se ve svých publicistických článcích opakovaně dopouštěli nepravdivých tvrzení a dezinterpretací, které zásadním způsobem poškozovaly dobré jméno naší společnosti. Vše vyvrcholilo článkem "Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu", který přetiskl server Hlídací pes pod názvem: "Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23.000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni." Tento článek (jehož text i následná reakce společnosti Home Credit jsou k nalezení na internetových stránkách www.homecredit.cz) už obsahoval tolik objektivně nepravdivých údajů, že se naše společnost rozhodla bránit.

Poslali jsme proto společnosti AcaMedia, z.ú., která je zřizovatelem projektu Sinopsis, výzvu k omluvě a stažení inkriminovaného textu ze serveru www.sinopsis.cz s tím, že v případě nevyhovění se budeme bránit soudní cestou. Současně jsme o svém kroku informovali vedení Univerzity Karlovy a její filosofické fakulty. Přitom jsme výslovně uvedli, že nežádáme, aby projekt zastavil svou publikační činnost, ale pouze to, aby nám bylo umožněno reagovat na jeho nepravdivé a zkreslující texty přímo na webových stránkách univerzity.

Poté, co společnost AcaMedia, z.ú. na naši výzvu nijak nereagovala, byl jediným dalším krokem, který jsme učinili, dotaz na vedení univerzity a fakulty, zda skutečně projekt Sinopsis spoluzaštiťují (jak to tehdy projekt Sinopsis uváděl) s tím, že pokud ano, dovolili bychom si trvat na svém právu reagovat na jeho nepravdivé a poškozující texty přímo na stránkách Katedry sinologie UK.

Domníváme se, že v kontextu toho, jak velice poškozující a nepravdivé informace projekt Sinopsis o naší společnosti šířil, to byly velmi liberální kroky, které byly v naprostém souladu s řádným fungováním pluralitní společnosti a s jejími demokratickými principy. Současně s tím bych rád nastolil otázku, jak jinak by se mohl libovolný subjekt v právním státě bránit před nepravdivými nařčeními, která jej zásadním způsobem poškozují.

Společnost Home Credit si nepřeje vstupovat do žádných odborných, filosofických ani politologických diskusí. To jediné, o co nám jako podnikatelskému subjektu jde, je ochrana našeho dobrého jména a zamezení situacím, kdy jsou nepravdivé informace o naší společnosti, které jsme ponechali bez reakce, znovu a znovu přebírány dalšími médii ... až je nakonec většina společnosti začne akceptovat jako pravdivé fakty.

Současně bych Vás rád ujistil, že pokud o to bude v akademické obci zájem, jsem připraven přijít mezi její představitele a vysvětlit jim svůj pohled na celou záležitost osobně.

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Jiří Šmejc

Předseda představenstva skupiny Home Credit

Keywords ČR-Čína-finance-školy-vysoké-UK-firmy-Home Credit

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.