Syn Audrey Hepburnové Sean Hepburn Ferrer byl ospravedlněn rozhodnutím soudu

Sean Hepburn Ferrer, nejstarší syn Audrey Hepburnové, vyhrál ve věci žaloby podané vůči němu charitativní organizací, kterou sám založil v roce 1993, aby pokračoval ve filantropii své matky. Po čtyřtýdenním soudním procesu u Nejvyššího soudu v Los Angeles rozhodl soudce David Sotelo, že nároky charitativní organizace samostatně používat jméno a podobu Audrey Hepburnové nebo podepisovat smlouvy s třetími stranami bez souhlasu Ferrera nebyly odůvodněné.

V únoru 2017 podala kalifornská nadace Hollywood for Children (HFC), jejíž tříčlenná správní rada sestávající z Ferrerova nevlastního bratra Luca Dottiho, Ferrerova bývalého advokáta Paula Alberghettiho a bývalého asistenta, podala žalobu na Ferrera a snažila se prokázat, že má samostatná trvalá práva na používání jména a podoby Audrey Hepburnové bez souhlasu Ferrera, i když je Ferrer (spolu se svým bratrem) výlučným vlastníkem jejích práv duševního vlastnictví. Nadace HFC také žádala od Ferrera odškodnění ve výši 6 milionů USD za jeho údajné zasahování do smluv nadace HFC s třetími stranami, které je údajně opravňovaly, aby používaly jméno a podobu Audrey Hepburnové bez Ferrerova souhlasu. Soud zjistil, že HFC nikdy nemělo samostatné právo používat jméno a podobu Audrey Hepburnové jinak než v rámci svého obchodního názvu: "The Audrey Hepburn Children's Fund." Soud proto potvrdil, že kroky, které organizace HFC podnikla, podepisování smluv s třetími stranami bez souhlasu Ferrera, překročily její práva a byly nezákonné. V souvislosti se svým rozhodnutím ve prospěch Ferrera soud také uznal, že neexistují žádné právní důvody pro tvrzení nadace HFC o vměšování do smluvního procesu, a proto rozhodl ve prospěch Ferrera i v otázce právního nároku na odškodnění HFC a odmítl povolit postoupení tohoto požadavku na soud.

Hlavní soudní poradce Ferrera Lawrence Segal uvedl: "Bylo mi od začátku jasné, že si nadace HFC nárokovala neadekvátní práva sahající daleko za rámec jakýchkoliv omezených povolení k využívání práv duševního vlastnictví, které jim Sean mohl v minulosti udělit. Začala si sama delegovat moc a jednat, jako kdyby byla vlastníkem práv namísto Seana a jeho bratra. Nadace HFC se pokusila přisvojit Seanovu kontrolu nad jménem a podobou jeho matky. Vyžaduje to značnou míru drzosti, protože Sean povolil HFC v minulosti použít práva duševního vlastnictví Audrey Hepburnové na omezené fundraisingové aktivity a pouze pro konkrétní účely a pak zjistil, že HFC už přestalo žádat o takové povolení a začalo finančně využívat práva, která nevlastní a které ani nemá pod kontrolou. Soud zjistil, že HFC nikdy nemělo licenci ani samostatná práva na jméno a podobu Audrey Hepburnové a vše, co HFC tvrdilo a prosazovalo při soudním řízení proti Seanovi, bylo odmítnuto. Sean vyhrál ve všech bodech žaloby."

Po oznámení rozhodnutí soudu Sean Hepburn Ferrer uvedl: „Po tom, co jsem čelil hanobení před veřejným soudem a v tiskových zprávách, se konečně dozvídáme pravdu. Když jsem v roce 1993 zakládal nadaci Hollywood for Children, bylo to jen s tím nejlepším úmyslem pokračovat v humanitárních projektech mé matky, které se staly kulturou naší rodiny. Po tom, co jsem na svou pozici v nadaci Hollywood for Children v roce 2012 rezignoval, požádal jsem svého bratra, aby převzal vedení. Stal jsem se čestným předsedou Společenství Audrey Hepburnové při Fondu USA pro UNICEF, které, podle slov prezidentky Caryl Stern, dokázalo pro děti na celém světě získat více než 150 milionů USD. Nicméně, když můj bratr Luca odmítl poskytovat této společnosti licenci, museli jsme jej zavřít. Když si prohlédnete daňové přiznání 990 nadace Hollywood For Children, které je k dispozici na internetu, vypadá to, jako kdyby se tato nadace nikdy nevěnovala charitě. Skutečnost, že se ke mně obrátil zády vlastní bratr a bývalý advokát, každý z vlastních oportunistických důvodů, učinila tuto zkušenost jedním z nejtemnějších momentů v mém životě." V titulcích se psalo: "(Charita) Audrey Hepburnové podala obžalobu na jejího syna." "Celý život jsem se choval čestně a morálně a fakt, že to někdo zpochybnil, byl pro mě životní zkouškou. Je to vítězství? Vzhledem k tomu, co je ve hře, a vzhledem k lidem, kterých se to týká, je to spíše úleva než vítězství. Doufejme, že se nyní mohu vrátit k tomu, co má skutečně smysl: šíření odkazu laskavosti a lidskosti naší matky."

Obžaloba byla původně podána v únoru 2017 a soudce Sotelo vyslechl poslední výpovědi v červenci. Devítistránkové rozhodnutí soudce Davida Sotela z tohoto soudu bez poroty naleznete zde.

Kontakt: Howard Bragman, 310.508.3700, Howard@LaBrea.Media

Keywords USA-soud-film-sociální-charita-Sean Hepburn Ferrer

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Media, society and lifestyle
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.