Fond r2p invest SICAV navýšil očekávaný roční výnos prioritních investičních akcií na 8,4 procenta p.a.

Pavel Makovec ze společnosti Snapcore

Pavel Makovec ze společnosti Snapcore

Investiční fond r2p invest SICAV, a.s. založený společností SNAPCORE a.s. navýšil očekávaný roční výnos u prioritních investičních akcií, které lze stále upisovat, z 7,9 procenta na 8,4 procenta p.a. Současně rozšířil možnosti investování také na dividendové investiční akcie s pravidelnou čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku.

"Troufám si tvrdit, že jsme navýšením výnosu překročili pomyslný mezník v oblasti investičních produktů. Zhodnocení finančních prostředků je opravdu nadprůměrné, a navíc ti investoři, kteří akcii fondu drží po dobu tří let, nemusí tento výnos nijak danit. Čtvrtletní výplata dividend, která srážce daní podléhá, je přitom standardem na vyspělých investičních trzích a r2p invest SICAV tento standard přináší i na český kapitálový trh," popisuje nové možnosti investování do fondu Pavel Makovec ze společnosti Snapcore.

https://snapcore.cz/

https://www.r2pinvest.cz/

https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/r2p-invest-sicav-a-s/

Fond r2p invest SICAV, a.s. je určen výhradně pro tzv. kvalifikované investory, což jsou fyzické a právnické osoby přesně definované zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minimální výše investice je pro investory z řad veřejnosti, kteří nejsou profesionálními zákazníky, stanovena na 1 milion korun. Hodnota fondového kapitálu r2p invest SICAV v současné době přesahuje 136 mil. Kč, přičemž do konce příštího roku je s ohledem na probíhající úpis investičních akcií, očekáván nárůst až na 500 mil. korun. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.

www.avantfunds.cz/informacni-povinnost

Keywords ČR-hospodářství-firmy-Snapcore

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.