Zpráva GPCI 2019 nadace Mori Memorial: Londýn ztrácí sílu, Tokio je netečné a Paříž míří vzhůru

Tokio 20. listopadu 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Global Power City Index(GPCI) 2019 - 48 sledovaných měst (Grafika: Business Wire)

Global Power City Index(GPCI) 2019 - 48 sledovaných měst (Grafika: Business Wire)

48 světových hlavních měst podle hodnocení zprávy GPCI 2019 nadace Mori Memorial

Londýn, New York, Tokio a Paříž byly opět uvedeny ve zprávě Global Power City Index (GPCI) 2019 zveřejněné Institutem nadace Mori Memorial Foundation pro městské strategie, výzkumným orgánem zřízeným společností Mori Building, předním městským developerem v Tokiu. Od roku 2008 uvádí výroční zpráva GPCI žebříček 40 nebo více hlavních měst z hlediska atraktivity a celkové schopnosti přilákat kreativní jednotlivce a podniky z celého světa. Města jsou hodnocena podle 70 ukazatelů v šesti kategoriích (funkcí): Ekonomika, výzkum a vývoj, kulturní interakce, místo pro život, životní prostředí a dostupnost. Ve snaze vypořádat se s měnícími se podmínkami okolních světových měst GPCI neustále zlepšuje své ukazatele a metody sběru údajů.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Úplnou verzi zprávy si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005309/en/

Po osmi letech, kdy se Londýn ve zprávě GPCI držel na nejvyšší pozici, došlo v prostředí zhoršující se neprůhlednosti globální ekonomiky a rostoucího povědomí o otázkách životního prostředí k poklesu celkového skóre Londýna. Přestože skóre New Yorku, Tokia a Paříže se z určitých důvodů snížilo, míra poklesu v Tokiu prohloubila propast mezi Tokiem a New Yorkem. Naproti tomu mezera mezi Tokiem a Paříží se zmenšila. Paříž po úspěšné nabídce v roce 2017 na pořádání olympijských her 2024 postupuje stále vpřed, čímž překonala předchozí sestupný trend po teroristickém útoku na město v roce 2015.

V roce 2019 proběhlo nebo pokračovalo velké množství náročných událostí, jako například obchodní spory mezi USA a Čínou, zamýšlený odchod Velké Británie z EU a protesty v Hongkongu. Znatelné dopady na skóre GPCI 2019 zaznamenaly pomalý Peking a Šanghaj se svou "rychlostí růstu HDP" a Londýn se svým klesajícím počtem "500 nejlepších společností na světě". Hongkong ve zprávě GPCI 2020 pravděpodobně pocítí dopady politických nepokojů.

Hlavní body (prvních 10 měst)

- V Londýně (č. 1) došlo k poklesu "nominálního HDP" a počtu "500 největších společností na světě", pravděpodobně kvůli zmatkům kolem jednání o brexitu. Bez ohledu na to má město stále celkově vynikající silné stránky, přičemž 12 ze 16 ukazatelů v rámci kulturní interakce se umístilo v horních pěti.

- New York (č. 2) si udržel první místo v kategoriích Ekonomika a Výzkum a vývoj, a získal vysoké skóre za "Nominální HDP" a "Počet výzkumných pracovníků". Jak "Dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů", tak "Počet zahraničních obyvatel" v rámci ukazatele Kulturní interakce vykazovaly klesající trendy v důsledku přesunu lidských talentů do jiných měst.

- Tokio (č. 3), i přes pokles, zůstává na třetím místě. Přestože Peking (č. 24) předběhl Tokio z důvodu zlepšení "politického, ekonomického a obchodního rizika", skóre Tokia za Kulturní interakci se zvýšilo v důsledku blížících se olympijských her. Tokio dosáhlo dobrých výsledků v kategorii "Atraktivita stravovacích možností", zatímco skóre za "Počet muzeí" a "Možnosti nočního života" bylo nízké, což naznačuje potřebu atraktivnějších turistických prvků.

- Paříž (č. 4) po poklesu skóre následkem teroristických útoků v roce 2015 dosáhla zlepšení skóre za "Počet zahraničních návštěvníků" a "Počet vražd". Očekává se soutěž mezi Paříží a Tokiem o posílení vlivu města, protože obě města se připravují na pořádání olympijských her v letech 2024 a 2020, v uvedeném pořadí.

- Singapur (č. 5) se osvědčil jako stabilní město. Umístil se na 1. místě ukazatelem "Politického, ekonomického a podnikatelského rizika" a na 2. místě ukazatelem "Ekonomické svobody". Singapur si jako přední mezinárodní centrum Asie stále udržuje své vysoké skóre v "Počtu zahraničních návštěvníků" a "Počtu zahraničních obyvatel".

- Popularita Amsterodamu (č. 6) jako zábavní destinace se projevila na 3. místě v nově přidaném ukazateli "Možnosti nočního života", před Londýnem a Bangkokem (č. 40). Soul (č. 7) dosáhl v kategorii Výzkumu a vývoje dobrých výsledků, v pěti z osmi ukazatelů se umístil v horní desítce. Spolu s dalšími asijskými městy, jako Tchaj-pej (č. 39) a Hongkong (č. 9), se Soul velmi dobře umístil v kategorii "Recyklace odpadu". Berlín (č. 8) si vedl dobře jako město pro život se silnou uměleckou a kulturní scénou. Spolu s Madridem (č. 13) se umístil v první desítce kategorie Místo pro život díky skupinám ukazatelů Životních nákladů a Snadnosti života. Hongkong (č. 9) si udržel vynikající skóre v kategorii "Ekonomická svoboda" a "Politické, hospodářské a obchodní riziko". Sydney (č. 10) je jediné město mezi celkově horními deseti, které se umístilo v první desítce v oblasti Životního prostředí. Je také vzdělávací destinací, obsadilo 3. místo mezi všemi městy za "Počet zahraničních studentů".

Další zajímavosti

- Severoamerická města Los Angeles (č. 12), Boston (č. 25), Chicago (č. 26) a San Francisco (č. 18) byla silná v kategorii "Vítězové cen za vědu a technologii". Všechna města se umístila v desítce nejlepších v oblasti Výzkumu a vývoje. Toronto (č. 16) a Vancouver (č. 23) dosáhly vysokého skóre ve většině ukazatelů, zejména v oblasti "Sociální svoboda a rovnost" a "Ekonomické riziko přírodních katastrof".

- Curych (č. 15) a Ženeva (č. 34) prokázaly vysokou úroveň v kategorii Životního prostředí, jako například "Městská zeleň" a "Emise CO2", zatímco Stockholm (č. 14) a Kodaň (č. 20) si vedou dobře v ukazatelích hodnocení "Kvality vody" a "Obnovitelné energie".

- Nově se ve zprávě GPCI umístila města Melbourne (č. 11) a Helsinky (č. 28) se silnými výsledky v ukazateli Životního prostředí, zatímco Dublin (č. 33) prokázal vysokou míru růstu HDP. Tel Aviv (č. 38), přední technologické centrum, se umístil na 7. místě v kategorii "Prostředí pro začínající firmy".

Originální verzi zprávy najdete na serveru businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005309/en/

Kontakty

Další informace vám poskytne:

Nadace Mori Memorial Foundation

Institut pro městské strategie,

Peter Dustan, +81-3-6406-6800

Fax: +81-3-3578-7051

iusall@mori-m-foundation.or.jp

http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/

nebo

Pro mezinárodní média

Weber Shandwick

Reina Matsushita / Kaya Tanabe,

+81-(0)80-2375-0295 / +81(0)90-7726-7027

moribldg@webershandwick.com

Zdroj: Nadace Mori Memorial Foundation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords Japonsko-Svět-reality-turistika-hospodářství-život-ekologie-věda-HDP-kultura-žebříček-Mori Memorial Foundation

Region
Asia, Australia

Category
Building industry, housing and real property
Services, tourism
Science, education and school system
Culture
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.