Možnosti současné Diabetologie

Tisková zpráva Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD, z.s.) ke Světovému dni diabetu 14. 11. 2019 (abstrakt)

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

Výrazné pokroky byly učiněny v léčbě obou nejčastěji se vyskytujících typů cukrovky - diabetu 1. typu a diabetu 2. typu.

U diabetiků 1. typu bylo v posledních letech dosaženo zlepšení technologií jak k monitorování glykémie, tak k léčbě inzulínem.

Inzulínová pumpa je zařízení, které po několika málo minutách podává po podkoží pacienta malé dávky inzulínu, a tím napodobuje sekreci inzulínu ze slinivky břišní.

Méně obvyklou terapií DM1T je transplantace slinivky břišní. Ve stádiu experimentální léčby se nachází transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, v nichž je vytvářen inzulín. Oba způsoby jsou roky prováděny v České republice v Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).

Ve všech inzulínových režimech je pro dosažení úspěchu nutné určení správné dávky inzulínu. Tu provádí pacient titrací podle aktuálních glykémií, zjištěných pomocí glukometru nebo senzoru.

Ke stanovení adekvátní dávky inzulínu je pro diabetika 1. typu nezbytné provádět monitorování glykémie několikrát denně, často i v noci. Měření glykémie z prstu mnohokrát denně pomocí glukometru lze nahradit kontinuálním monitorováním glykémie pomocí senzoru (CGM - Continuous Glucose Monitoring). Na rozdíl od několika hodnot glykémie získané glukometrem měří CGM glykémii po několika minutách a poskytuje řádově několik set hodnot glykémií za den.

Zatímco u diabetiků 1. typu byl vývoj posledních let zejména na poli technologií, pro diabetiky 2. typu nám přinesl řadu nových léků.

Preferujeme farmaka s minimálním rizikem nežádoucích účinků. Ty představuje skupina gliptinů, které jsou zcela prosty nežádoucích účinků, neprokázaly však v klinických studiích snížení rizika dlouhodobých komplikací diabetu. To však neplatí pro nejmodernější léky k terapii DM2T z lékové skupiny gliflozinů a analog GLP-1 receptoru. Jejich efekt na léčbu diabetika je komplexní - nevedou pouze ke zlepšení kompenzace diabetu, ale pozitivně ovlivní také další parametry, a to zejména hmotnost, vysoký krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Obě skupiny léků prokázaly v klinických studiích (a stále prokazují - neustále se objevují nové důkazy pro jednotlivé preparáty), snížení výskytu rizika dlouhodobých komplikací diabetu.

Více informací poskytne Mgr. Jan Saglena, www.forinel.eu

Keywords ČR-zdraví-cukrovka-firmy-Forinel Trading

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.