Návrhy nových odpadových zákonů mají velké nedostatky, klíčová recyklace odpadů v legislativě chybí

Praha 12. listopadu 2019 (PROTEXT)

Návrh nové odpadové legislativy se dostatečně nevěnuje podpoře recyklace, která je přitom klíčová i podle dlouhodobé politiky EU. Přes opakovaná upozornění Ministerstva životního prostředí ČR se plánované odpadové zákony v některých místech rozcházejí s cíli Evropské unie na zlepšení životního prostředí.

V minulém měsíci prošly Legislativní radou vlády návrhy nových odpadových zákonů, které však mají plno nedostatků. Největší slabinou jsou chybějící nástroje na podporu recyklace. Česká republika by za patnáct let měla být schopna ročně přesouvat více než 1,4 milionu tun komunálních odpadů do finální recyklace. Podle ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky se však jedná o velmi náročný cíl, který je za současného znění zákonů nereálný. "Vláda neumí vysvětlit, jak zajistí, aby odpady odkloněné ze skládek šly v dostatečné míře právě na předepsanou recyklaci a nekončily jen jako neupravená směs namísto skládek ve spalovnách," uvedl Havelka.

Samotné Ministerstvo životního prostředí ČR bylo na tuto skutečnost již několikrát upozorněno. Pod otevřený dopis ministru Brabcovi se podepsalo celkem devatenáct svazů, asociací a firem spolu se sdruženími zhruba dvou tisíců obcí a měst. Zatím však k požadované nápravě nedošlo.

Spalovny přitom nemohou být řešením, Evropská unie opakovaně říká, že už je nehodlá podporovat. Proto jasně vytyčila strategii a cíle na podporu recyklace. Ačkoli nové české zákony řeší odklon od skládek dostatečně, naprosto chybí řešení klíčového cíle EU, který spočívá v zajištění 65% recyklace komunálních odpadů do roku 2035. Podle Bruselu musí odpady prioritně sloužit jako zdroje surovin pro další výrobu. Navíc EU nově zdůrazňuje i potřebu snižování emisí CO2, což spalování odpadu nezajistí.

Evropská unie také stanovila, že do roku 2030 musí být všechny obaly recyklovatelné. Mělo by se proto více pracovat s pojmy jako ekodesign, ekomodulace, omezení velikosti obalů a k dispozici by měly být konkrétní efektivní nástroje, které výrobce donutí řešit i konečnou fázi života jejich výrobků a obalů. Ani této problematice se však v návrhu nové legislativy nevěnuje dostatek pozornosti.

Petr Havelka přitom uvádí řadu funkčních nástrojů na podporu recyklace v ČR, které podle inspirace ze zahraničí a materiálů EU definovala skupina odborníků RecHelp, jejímž aktivním členem je i ČAOH. Jedná se například o snížení DPH na recyklované výrobky, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu, tzv. zelené státní zakázky podporující recyklaci, zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu či definování efektivních nástrojů k motivaci samotných producentů obalů a výrobků.

"Smutné je, že i nadále není žádný z nástrojů na podporu recyklace obsažen v balíku navrhované nové české odpadové legislativy," uzavírá Havelka.

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

www.caoh.cz

Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Keywords ČR-EU-odpady-zákon-vláda-ČAOH-Stance Communications

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle
Agriculture, environment

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.