Společnosti Cargill, Maersk Tankers a Mitsui & Co. spolupracují na nákladově efektivním globálním snižování skleníkových plynů v námořní přepravě

Maersk Tankers Logo Mitsui & Co. Logo

Spolupráce pomůže nájemcům, majitelům a provozovatelům plavidel řešit ekonomické a environmentální problémy sektoru.

Společnosti Cargill, Maersk Tankers a Mitsui & Co. navázaly strategickou spolupráci s cílem urychlit celosvětové snižování skleníkových plynů v námořní přepravě. Všechny tři strany si uvědomují naléhavost řešení globálního problému klimatických změn a soustavně pokračují v rozvoji svého podnikání. Dnes spojují své síly, aby urychlily toto úsilí a posunuli námořní přepravu směrem k udržitelnější budoucnosti.

Firmy bhudou společně pracovat na snižování emisí skleníkových plynů v námořní přepravě prostřednictvím komplexního začleňování stávajících technologií úspory paliv a objevů nových technických řešení. Cílem je dokázat, že pokud spolu majitelé i nájemci úzce spolupracují na větší efektivitě plavidel z hlediska paliva, může to mít ekonomický smysl pro obě strany. Zároveň tak mohou demonstrovat, že udržitelná přeprava může být životaschopná i z komerčního hlediska.

Spolupráce, která je úzce spojena s cílem Mezinárodní námořní organizace snížit do roku 2050 roční emise skleníkových plynů v námořní přepravě o 50 %, má dlouhodobou vizi poskytovat specializovaná řešení pro zástupce námořního průmyslu, kteří hledají nové technologie na snížení produkovaných emisí.

George Wells, vedoucí globální divize aktiv a strukturalizace společnosti Cargill Ocean Transportation, řekl: „Jsme velmi rádi, že jsme k sobě přivedli tři nejdůležitější hráče z různých sektorů námořního průmyslu, aby se aktivně podíleli na větší udržitelnosti námořní dopravy. Se správnými odborníky, transparentností a spoluprací, můžeme změnit plavidla i smlouvy, které významně sníží podíl námořní přepravy na množství skleníkových plynů.“

Pro spolupráci budou přínosem bohaté znalosti, odborné zkušenosti a poznatky z celého světa. „Společnost Maersk Tankers má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti s testováním široké řady technologií, které mohou zvýšit efektivitu využití paliv. Tato spolupráce představuje příležitost podělit se o zkušenosti s ostatními a zapojit tyto technologie u více plavidel. Díky tomu můžeme urychlit redukci skleníkových plynů v globálním měřítku,“ řekl Tommy Thomassen, technický ředitel společnosti Maersk Tankers.

Společnost Cargill umožní přístup ke své rozsáhlé flotile, stejně jako jedinečným zkušenostem z provozu; společnost Maersk Tankers přispěje dlouholetými zkušenostmi se zaváděním inovací, které zlepšují technické výkony tankerů a společnost Mitsui & Co. nabídne komplexní výstavbu plavidel a zkušenosti z obchodu, aby nové technologie a řešení, která tato spolupráce přinese, byly pro námořní průmysl přínosem.

Takuya Shirai, generální ředitel divize lodní přepravy společnosti Mitsui & Co., řekl: „Spolupráce bude přínosem k trvale udržitelnému rozvoji námořní přepravy a zároveň propagací významu otázek životního prostředí pro celou společnost.“

Nejprve se spolupráce zaměří na testování a zkušební provoz stávajících osvědčených technologií na lodích, které firmy provozují. Zároveň již probíhají jednání s některými majiteli o investicích a instalaci zařízení pro úsporu energie na palubách jejich plavidel. Tyto projekty budou zahrnovat měření pro optimalizaci výkonů lodí díky sdílení a využití dat z plavidel ve spojení s přírodními podmínkami (vlny a vítr), stejně jako mechanismy, které umožní, aby přínosy zdokonalených technologií mohli využívat jak majitelé, tak nájemci. Zároveň bude spolupráce zaměřena na objevy nových technologií, které by mohly mít potenciál snižovat emise v námořní přepravě v dlouhodobém horizontu.

O společnosti Cargill

160.000 zaměstnanců společnosti Cargill v 70 zemích neustále pracuje na dosažení našeho cíle využívat svět bezpečným, zodpovědným a udržitelným způsobem. Každý den spojujeme zemědělce s trhy, zákazníky s ingrediencemi a lidi a zvířata s potravinami, které potřebují k tomu, aby prosperovali. 154 let zkušeností kombinujeme s novými technologiemi a porozuměním, abychom působili jako důvěryhodný partner pro zákazníky z potravinářství, zemědělství a finančního a pojišťovacího sektoru ve více než 125 zemích. Bok po boku budujeme silnější, udržitelnější budoucnost pro zemědělství.

O divizi námořní přepravy Cargill Ocean Transportation

Cargill Ocean Transportation je přední transportní divize, která poskytuje přepravní služby objemných nákladů pro zákazníky na celém světě. Divizi založenou v roce 1956 řídí společnost Cargill prostřednictvím znalců provozu na nejvyšší úrovni, což zajišťuje udržitelné a efektivní řízení flotily 650 lodí. Společnost Cargill má jedinečnou perspektivu pokud jde o trh a spojuje prvotřídní provoz s odborníky jak při vlastním obchodování, tak na finančních trzích.

O společnosti Maersk Tankers

Společnost Maersk Tankers zajišťuje služby pro světový energetický trh, aby uspokojila energetické potřeby lidstva. Společnost zaujímá přední místo ve výrobě tankerů, provozuje jednu z největších flotil plavidel a zaměstnává na celém světě 3000 lidí. Společnost Maersk Tankers byla založena v roce 1928, má devět desetiletí zkušeností a odborných znalostí v řízení komerčních i technických plavidel a s poskytováním bezpečných, efektivních a flexibilních služeb, které jsou přínosem pro zákazníky.

O společnosti Mitsui & Co.

Společnost Mitsui & Co. je jedním z nejvíce diverzifikovaných a komplexních obchodních a investičních podniků poskytujících služby na celém světě se 139 pobočkami v 66 zemích (stav v dubnu 2019). Prostřednictvím svých provozů na celém světě, sítě a informačních zdrojů společnost Mitsui & Co. realizuje mnohostranné podnikání, které zahrnuje prodej produktů, celosvětovou logistiku a financování, až po vývoj hlavní mezinárodní infrastruktury a dalších projektů v diverzifikovaných oblastech. Společnost Mitsui & Co. se aktivně podílí na řešení problémů s modernizací podnikání v globálním měřítku na celém světě. V oblasti námořní přepravy společnost Mitsui & Co. působí aktivně v sektoru obchodování i pronájmu.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1007907/Maersk_Tankers_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1007906/Mitsui_Logo.jpg

KONTAKT:

Heidi Farr, Cargill Ocean Transportation

Tel: +41 79 902 85 41

Email: heidi_farr@cargill.com

Juliane von Wiren, Maersk Tankers

Tel : +45 24 93 47 94

Email : juliane.von.wiren@maersktankers.com

Shoichiro Koga, Mitsui & Co.

Tel: +81 3 3285 7618

Email: sho.koga@mitsui.com

Keywords Švýcarsko-Dánsko-Japonsko-doprava-ekologie-energie-lodní-Maersk Tankers-Mitsui-Cargill

Region
Europe, EU, NATO

Category
Automotive industry, transport and machinery
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.