Nová činohra Pan Pros režiséra Jana Nebeského s Davidem Prachařem v DOXu

V Centru současného umění DOX ve spolupráci s divadelním spolkem JEDL vzniká nová inscenace Pan Pros režiséra Jana Nebeského, scenáristky a herečky Lucie Trmíkové a herce Davida Prachaře.

Činohra Pan Pros je autorskou variací beckettovských témat a motivů při příležitosti 30. výročí úmrtí Samuela Becketta, dramatika, prozaika a nositele Nobelovy ceny za literaturu.

DOX touto inscenací realizuje strategii koprodukční podpory českých tvůrců s nezaměnitelným uměleckým přístupem a přispívá ke vzniku nových děl na hranici žánrů.

Premiéra se koná 2. října, reprízy v letošním roce 6. října, 9. a 10. prosince, vždy od 19 hodin v DOXu.

Centrum současného umění DOX při příležitosti 30. výročí úmrtí Samuela Becketta († 22. 12. 1989) oslovilo divadelního režiséra Jana Nebeského, který se výrazně podílel na výjimečné éře Divadla Komedie v druhé polovině devadesátých let. Nebeský se tak po čtvrt století, kdy vznikla v Divadle Komedie jeho slavná inscenace Konec hry, vrací k Samuelu Beckettovi, fascinujícímu irskému dramatikovi, prozaikovi a nositeli Nobelovy ceny za literaturu. Beckettovská témata a motivy autorsky přetváří a upravuje přímo pro galerijní prostory Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích. "Plán vrátit se k Beckettovi vznikl v JEDLu už před dvěma lety a nabídka DOXu se tak protnula s naší vizí, prostor galerie se ukázal pro tento projekt jako ideální," doplňuje Lucie Trmíková.

"Svou hloubkou pohledu na svět a realitu, svým porozuměním má Jan Nebeský k dramatikovi Beckettovi tak blízko jako málokterý český činoherní režisér," vysvětluje Viliam Dočolomanský, šéfdramaturg živého umění DOXu, proč oslovil právě Jana Nebeského. "Nebeský svým výrazným tvůrčím rukopisem přetváří beckettovská témata a motivy do experimentální činohry s názvem Pan Pros s podtitulem Slova, která mi nepatří. Premiéra se odehraje v prostorách DOXu 2. října 2019."

Muž a žena u konce svých sil na pobřeží moře. Čas se zastavil. Vynořují se jen útržky vzpomínek. Nelze zůstat, nelze odejít. Nelze mluvit, nelze mlčet. A pocity? Podtitul (Slova, která mi nepatří) stejně jako výše uvedená anotace z pera scenáristky a herečky Lucie Trmíkové dávají tušit, jakou roli v inscenaci hraje text. "Ticho v Panu Prosovi dostává stejnou váhu jako slova, čím méně slov, tím lépe," komentuje Trmíková.

"Nic nihilističtějšího, dietnějšího, oproštěnějšího jsem zatím nehrál," doplňuje David Prachař. "Slova dnes ztrácí na významu, tak s nimi šetříme. Snažíme se souznět s Beckettem, který sám postupoval od košatého divadla až k tvorbě, kdy ho nejvíc zajímal jen ústní otvor."

Jan Nebeský celý život pracuje s fúzí umění, s prolínáním žánrů: tanečního, hudebního, činoherního a výtvarného. "Tvůrcům dává absolutní důvěru a svobodu. Intenzivnímu koncentrovanému společnému úsilí před premiérou předchází několikaměsíční samostudium jednotlivých složek, které Honza Nebeský v zásadním okamžiku propojuje svou bytostí," podotýká k režisérskému přístupu Prachař. V případě inscenace Pan Pros umělci rovněž pracují s galerijním prostorem DOXu a jeho naakumulovanou energií a tichem jakožto základním atributem každé galerie.

Tvorba spolku JEDL, který tvoří režisér Jan Nebeský, herečka a scenáristka Lucie Trmíková a herec David Prachař, je poctou absolutní svobodě v tvorbě a zcela souzní s programovou linií Centra DOX v oblasti živého umění nabízet půdu pro vzájemně obohacující setkání a znejistit alespoň na chvíli obvyklé způsoby vnímání. Centrum DOX tímto také realizuje strategii koprodukční podpory českých tvůrců s nezaměnitelným uměleckým přístupem a přispívá ke vzniku nových děl na hranici žánrů.

Pan Pros (Slova, která mi nepatří)

premiéra 2. října 2019

reprízy 6. října 2019, 9. prosince 2019, 10. prosince 2019

vždy od 19 hodin v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

režie: Jan Nebeský

scénář: Lucie Trmíková

spolupráce na scénáři: Kristýna Nebeská

hudba: Aleš Březina

scéna: Anders Gr?nlien

kostýmy: Jana Preková

hrají: David Prachař, Lucie Trmíková a Clarinet Factory

délka představení: 70 minut

Inscenace Pan Pros byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hl. m. Prahy, Nadací Českého literárního fondu a Státním fondem kultury.

O autorech

Jan Nebeský je nejen v kontextu českého divadla neobyčejným režisérem s nezaměnitelným scénickým rukopisem. Recenzenti vyzdvihují jeho bezbřehou obrazotvornost. Vystudoval obor režie na pražské DAMU, působil v Činoherním klubu, výrazně se zapsal do dějin Divadla Komedie. Od roku 2002 působí v Národním divadle, v Divadle Na Zábradlí a v dalších pražských scénách. Jan Nebeský je držitelem řady ocenění, např. Ceny Alfréda Radoka za rok 2004 za režii inscenace Z cizoty (Divadlo Na Zábradlí), Ceny divadelní kritiky za rok 2017 za režii inscenace Deník zloděje (Divadelní společnost Masopust) a Ceny Divadelních novin za inscenaci Nora v Divadle pod Palmovkou.

Lucie Trmíková vystudovala herectví na DAMU. Spolupracuje s mnohými divadly, působí jako televizní a filmová herečka a divadelní a televizní scenáristka. Na jevišti ztvárňuje mnoho poloh, od maximálního ztišení k maximální možné expresi. Lucie Trmíková je držitelkou ceny Alfréda Radoka za ženský herecký výkon za roli Terezky v inscenaci Terezka (Divadlo Komedie) v roce 1997. Na Cenu Alfréda Radoka byla nominována také za roli Rity v Ibsenově hře Eyolfek, na Cenu divadelní kritiky za roli Hedy Gablerové. V letošním roce je Lucie Trmíková nominována na cenu Thálie za roli Médei (inscenace Médeia) v oboru alternativní divadlo a za roli Anny (Soukromé rozhovory) v oboru činoherní divadlo.

David Prachař absolvoval herectví na DAMU. Determinující pro jeho jevištní působení byla zejména spolupráce s režiséry Janem Grossmanem, Janem Nebeským a Michalem Dočekalem, hrál mj. v Činoherním klubu a Divadle Komedie, od roku 2002 je stálým členem činohry Národního divadla. V roce 2001 obdržel Cenu Alfréda Radoka za titulní roli v Tragické historii o doktoru Faustovi (Divadlo Komedie) a Cenu Thálie 2006 za mimořádný mužský herecký výkon v inscenaci Novecento - Magické piano (Divadlo Viola). Na Thálii byl nominován ještě dvakrát, za titulní roli v Coriolanovi a za roli v inscenaci Duše - krajina širá.

Anders Grønlien je norský konceptuální umělec, tvůrce prostorových instalací, grafik a malíř, k inscenaci Pan Pros vytvořil scénografii. Vystudoval konceptuální umění u prof. Miloše Šejna a malbu u doc. Vladimíra Skrepla a doc. Jiřího Kovandy na AVU v Praze. Absolvoval v roce 2009 a v Praze působil až do roku 2013, v současnosti žije a tvoří střídavě v Norsku a ve Španělsku. Gr?nlien sólově vystavoval v Norsku, ve Španělsku, ve Francii a v USA, v České republice se již konala celá řada jeho výstav: např. v Galerii AVU, Meetfactory, v Galerii Středočeského kraje GASK nebo v Centru pro současné umění Futura. V ČR vystavoval společně například s Michaelem Gimenezem, Marií Hladíkovou a Anežkou Hoškovou.

Divadelní spolek JEDL

Divadelní spolek JEDL byl založen režisérem Janem Nebeským, hercem Davidem Prachařem a scenáristkou a herečkou Lucií Trmíkovou v roce 2011. Každoročně uvádí dvě až tři premiéry, tematicky čerpá především z klasické beletrie, poezie a filosofické literatury. Lucie Trmíková je zpracovává ve svých autorských scénářích, kterým je vlastní ironie a černý humor. Jan Nebeský režíruje v blízkém kontaktu s dalšími oblastmi umění, jako jsou výtvarné umění, hudba nebo sochařství. Ke spolupráci zve tedy kromě herců další umělce, v případě inscenace Pan Pros se jedná o norského konceptuálního umělce Anders Grønlien a (scéna) a Aleše Březinu (hudba v podání klarinetového kvarteta Clarinet Factory). Inscenace Médeia byla nominována na Cenu Divadelních novin za tvůrčí počin sezony 2017/ 18 a za celou trilogii Médeia - Pustina - Soukromé rozhovory byla spolku JEDL udělena Pocta festivalu Příští vlna/Next wave 2019 v kategorii projekt roku.

Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění DOX vzniklo díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. Jeho posláním je vytvářet prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech, kde vizuální umění, literatura, performing arts a další disciplíny umožňují kritický přístup k tzv. realitě dnešního světa. Výstavní plochu více než 3000 m2 doplňuje multifunkční sál DOX+ (kapacita 400 osob), architektonická intervence Vzducholoď Gulliver, kavárna, knihkupectví a designový obchod.

Adresa

Poupětova 1

Praha 7, 170 00

Partneři Centra DOX

Hlavní město Praha

Nadační fond Avast

Metrostav

Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři Centra DOX

Hospodářské noviny

Respekt

Xantypa

Art & Antiques

Tiskovou zprávu a fotografie si lze stáhnout na www.dox.cz/cs/press

Kontakt:

Hana Janišová

Centrum současného umění DOX

E hana.janisova@dox.cz

ČTK ke zprávě vydává textovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-divadlo-premiéra-DOX Centre for Contemporary Art

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.