Jindřich Štreit a Cykly v Národním zemědělském muzeu

Praha 16. září 2019 (PROTEXT)

Výstava Jindřich Štreit a Cykly

Výstava Jindřich Štreit a Cykly

Výstava Jindřich Štreit a Cykly Výstava Jindřich Štreit a Cykly Výstava Jindřich Štreit a Cykly Výstava Jindřich Štreit a Cykly

Od pátku 20. září mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout novou výstavu nazvanou Jindřich Štreit a Cykly. Hlavní výstava sezony věnuje pozornost cyklům zemědělským i těm v našich běžných životech. Kromě rozsáhlého souboru dosud nezveřejněných fotografií známého dokumentaristy Štreita výstava představí práce studentů uměleckých škol, kteří se k účasti na výstavě přihlásili v otevřené výzvě.

Cyklus má mnoho významů. Pojmenování pochází z řeckého kyklos nebo latinského cyklus - kruh a v různých oblastech lidského života vyjadřuje rozličné věci. Výstava představí cykly důležité pro zemědělství i pro náš běžný život. Kromě biogeochemických cyklů, jako je koloběh vody nebo jednotlivých klíčových chemických prvků, přiblíží cykly astronomické i životní cykly rostlin a živočichů. Všechny mají přímý nebo nepřímý dopad na zemědělství a výrazným způsobem ovlivňují lidské životy. Každé vychýlení důležitých cyklů může dočasně nebo dlouhodobě změnit křehkou rovnováhu prostředí, ve kterém žijeme. "Na zemědělství je závislá celá naše civilizace, přestože paradoxně je dnes v tomto oboru zaměstnáno výrazně méně obyvatel než dříve. Zemědělský obor během posledních 30 let dosáhl obrovské proměny, a o to hodnotnější je dnes fotografický soubor Jindřicha Štreita, který vytvořil před rokem 1989 během svého působení v zemědělských podnicích na severní Moravě. Byli jsme velice rádi, že v loňském roce přijal nabídku muzea navázat na tento cyklus a nafotil pro nás sérii fotografií mapující současné české zemědělství," říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Slovo cyklus má ale význam i v umění, přičemž často označuje určitou skupinu děl umělce se stejným tématem. Výstava představí dva umělecké cykly zemědělského roku ve fotografiích Jindřicha Štreita dokumentující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018. "V loňském roce jsem na žádost Národního zemědělského muzea fotil české zemědělství. Jezdil jsem po farmách na hranici Nízkého Jeseníku. Zemědělství je pro mne životní téma - před revolucí jsem osm let pracoval na státním statku a jako fotografa mě tehdy zajímal především člověk a mezilidské vztahy. V té době vznikl soubor černobílých fotografií, které až dodnes nikdo neviděl. Nabídl jsem ho tedy kurátorům muzea jako doplnění fotografií, které mapují současnost. Vznikla tak výstava, která pro mne dokazuje, že se mění technologie a stroje, lidé v zemědělství zůstávají stejní," doplňuje autor fotografií, dokumentarista Jindřich Štreit.

Součástí výstavy jsou i díla mladých umělců, kteří na základě otevřené výzvy vytvořili interaktivní objekty na témata základních cyklů energie, hmoty a života. Vznikl tak multidisciplinární výstavní projekt spojující umění, vědu, hravost a kreativitu.

Jindřich Štreit a snímky venkova - to je neoddělitelné spojení. Fotografování venkovského života svázaného s prací v zemědělství se Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého století. Mnoho z jeho záběrů se stalo doslova ikonami české dokumentární fotografie. Veškeré snímky na této výstavě jsou však veřejnosti představeny poprvé. V průběhu času se mění krajina a klimatické poměry, mění se společenské okolnosti, stroje a technologie, jiní jsou i lidé, kteří se zemědělským činnostem věnují. Vybrané fotografie sledují tyto změny za posledních více než 30 let.

Kontakt:

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970

Keywords ČR-muzea-výtvarné-zemědělství-fotografie-Štreit-NZM

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Agriculture, environment
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.