Konferenční hovor k finančním výsledkům společností skupiny We za druhé čtvrtletí roku 2019

New York 20. srpna 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost WeWork Companies LLC (dále jen “firma”) uspořádá v pondělí 26. srpna ve 12:00 východoamerického času konferenční hovor pro některé držitele svých dluhopisů splatných v roce 2025 s úrokem 7,875%, a to za účelem diskuze o finančních výsledcích společnosti za druhé čtvrtletí roku 2019.

Přístup k tomuto konferenčnímu hovoru mají stávající držitelé těchto dluhopisů, obmyšlené osoby a zájemci o budoucí nákup těchto dluhopisů, kteří jsou dle pravidla 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933 (vztahuje se na občany Spojených států amerických), respektive dle Směrnice S Zákona o cenných papírech z roku 1933 (vztahuje se na občany z jiných zemí) považováni za nakupující fyzické osoby, dále pak finanční analytici a instituce zabývající se prodejem cenných papírů, které tvoří trh (takzvaní tvůrci trhu). Pro přístup ke konferenčnímu hovoru je nutné se zaregistrovat na zabezpečených webových stránkách firmy investors.wework.com.

Na těchto stránkách také najdete další informace o tomto konferenčním hovoru, včetně telefonního čísla, na které je třeba zavolat.

Osoby a strany, které se budou chtít tohoto telefonického konferenčního hovoru zúčastnit, budou muset na zabezpečených stránkách firmy potvrdit a doložit některé informace, kterými prokáží, že jsou držiteli shora uvedených dluhopisů, kvalifikovaní kupující, analytici nebo tvůrci trhu. Firma se zavazuje nakládat se všemi informacemi, které nám poskytnete na našich zabezpečených webových stránkách, jako s informacemi důvěrnými.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190819005545/en/

Kontaktní informace

Investoři:

Aristaia Vasilakis / Chandler Salisbury

Investor@we.co

Tisk:

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco

Press@we.co

Keywords USA-finance-WeWork Companies

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.