Pekingské fórum zelené iniciativy Pásu a cesty láká globální věřitele

Peking 20. srpna (PROTEXT/PRNewswire)

Dnes se na prvním plenárním zasedání Principů zelených investic pro iniciativu Pásu a cesty (GIP) v Pekingu shromáždilo přes 150 delegátů ze 40 světových bank, investičních společností a mezinárodních organizací. Tyto principy jsou hlavní podporou environmentálně odpovědných investic v rámci iniciativy Pásu a cesty.

GIP, který byl vytvořen Čínským výborem pro zelené finance a městem Londýn v listopadu roku 2018, představuje soubor zásad zaměřených na podporu ekologicky zaměřených investic v oblasti iniciativy Pásu a cesty. K principům GIP se přihlásilo třicet světových institucí, včetně některých z největších poskytovatelů úvěrů v regionu. Dnešní shromáždění je pro členy GIP prvním. Budou zde hledat způsoby, jak tyto zásady implementovat.

„V příštích desetiletích bude největší část investic do infrastruktury směrovat do regionu Pásu a cesty, což bude mít hluboký dopad na klima a životní prostředí," řekl Dr. Ma Jun, předseda Čínského výboru pro zelené finance. „Cílem GIP je podpořit signatáře a pomoci jim lépe integrovat environmentální aspekty do procesu rozhodování a provádění jejich investic v regionu."

S cílem podpořit zavádění principů GIP a přispět k posílení zelených investičních kapacit signatářů byl zřízen sekretariát s kancelářemi v Pekingu a Londýně. Bude také vytvořena databáze zelených projektů jako informační platforma pro komunikaci mezi věřiteli a vlastníky projektů.

„GIP bude přínosem pro země oblasti Pásu a cesty tím, že pomůže usnadnit ekologické investice, minimalizovat negativní dopad nových investic a vytvořit zdravé obchodní příležitosti," řekl Chen Yulu, zástupce guvernéra Čínské lidové banky.

„Těším se na to, že britské instituce budou spolupracovat s čínskými a mezinárodními partnery, aby sdílely osvědčené postupy pro robustní implementaci těchto principů," řekla Christina Scott, vedoucí úřadu britského velvyslanectví v Pekingu.

„Ve spolupráci s našimi čínskými partnery prostřednictvím Britsko-čínského zeleného finančního centra hrajeme zásadní roli při zajišťování toho, že největší projekty infrastruktury budou zahrnovat nízkouhlíkový a udržitelný rozvoj," řekl Sir Roger Gifford, předseda Britského institutu zeleného financování.

Na dnešním zasedání se účastníci dohodli, že zřídí tři pracovní skupiny, které budou studovat osvědčené postupy a vyvíjet nástroje a metodiku pro zavádění principů. Těmto pracovním skupinám, které budou odpovídat za témata včetně hodnocení environmentálních rizik, zveřejňování informací a inovace ekologických finančních produktů, budou spolupředsedat signatáři principů GIP.

KONTAKT: Cheng Lin, +86-10-83021702, lin.cheng@greenfinance.org.cn; James Boyle, +44-020-7332-3380, james.boyle@cityoflondon.gov.uk

Keywords Čína-hospodářství-diplomacie-ekologie-China Green Finance Committee

Region
Asia, Australia

Category
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.