Společnost Project Management Institute překonala slíbený cíl, dobrovolníci z celého světa věnují 100 000 hodin práce u příležitosti 50. výročí organizace

Filadelfie 14. srpna 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Asociace oceňuje globální snahy využívající řízení projektů pro veřejné dobro

Společnost Project Management Institute (PMI) s radostí oznámila, že se jí podařilo zdvojnásobit její původní cíl a její akcionáři přislíbili, že přispějí sto tisíci hodinami dobrovolné práce, aby podpořili projekty související s programem Cílů udržitelného rozvoje OSN. V rámci celoročního projektu společnosti Global Celebration of Service, odborníci z celého světa přispějí svými znalosti v oblasti řízení projektů, aby pomohli místním organizacím a posílili jejich komunity.

Závazný cíl společnosti PMI v rámci jejího 50. výročí a projektu Global Celebration of Service je součástí celkového rozšiřování kampaně asociace s názvem Made Possible, která spojuje úsilí odborníků na řízení projektů z celého světa o společenské změny. Iniciativa Made Possible , která byla zahájena na podzim roku 2018, se zaměřuje na zapojení různorodých akcionářů společnosti PMI, od členů a akreditovaných držitelů, po vedoucí poboček a dobrovolníků a dalších, kteří mají zájem o realizaci změn, umožňuje jim se soustředit na společnou vizi realizace pozitivního dopadu na společnost.

„Nemohli bychom vymyslet lepší způsob, jak připomenout naše 50. výročí, než nabídnout lidem příležitost využit jejich dovednosti a znalosti v oblasti řízení projektů k řešení některých nejnaléhavějších společenských problémů,“ řekl Sunil Prashara, prezident a generální ředitel společnosti PMI. „Víme, že řízení projektů je klíčem pro realizaci změn, zajištění strategických výstupů a přeměny nápadů do reality, uskutečnění snů a my jsme velmi rádi, že můžeme předvést, jak velké rozdíly mohou díky těmto dovednostem nastat, stejně jako posílit společnost.“

Zveme všechny akcionáře společnosti PMI, aby se zúčastnili tím, že se zavážou, že využijí své zkušeností s řízením projektů pro dobrou věc v rámci programů, které souvisí s cíli udržitelného rozvoje na stránkách Global Celebration of Service společnosti PMI.

„Made possible“ pomocí řízení projektů

Pro akcionáře společnosti PMI není pojem posilování společnosti ničím novým. Například ekvádorská divize společnosti PMI využila zkušenosti s řízením projektů, aby pomohla obyvatelům se vzpamatovat z devastujícího zemětřesení o síle 7,8 stupně v roce 2016, při kterém zahynulo nejméně 676 lidí, více než 16 000 utrpělo zranění a zbývajících 700 000 lidí vyžadovalo okamžitou pomoc a zemětřesení zničilo 90 procent infrastruktury v mnoha oblastech.

Projektový manažer Santiago Cartagena z ekvádorské divize PMI navázal spolupráci s místní nevládní organizací, s terénní sítí v ekvádorské provincii Esmeraldas, která byla jednou z nejvážněji zasažených oblastí. Santiago a jeho kolegové z pobočky poskytli specifické proškolení a podporu zaměřenou na projektové řízení, jak místní organizaci, tak ženám podnikajícím v tomto regionu.

„Je zodpovědností nás všech, abychom vrátili životu to, co nám bylo dáno,“ řekl Santiago. „Díky našemu úsilí jsme podpořili a proškolili více než 200 žen v provincii Esmeraldas a to je pouhý začátek. Pokud jde o mě, řízení projektů je více než nástroj, je to podpora, zaštítění díky spolupráci s lidmi.”

Pro společnost PMI je ctí podporovat dobrovolnické projekty, jako je tento a bude se i nadále dělit o dopady globálních projektů a jejich vliv na místní komunitu prostřednictvím iniciativy Made Possible a jejího programu Global Celebration of Service.

Podpora cílů v oblasti udržitelného rozvoje

Kromě dobrovolnických hodin a ocenění těch, kteří mají vliv, realizuje společnost PMI kroky jako organizace, která formalizuje snahu stát se silou pro společenské dobro. Společnost PMI nedávno podepsala iniciativu OSN Global Compact, která spojuje síť více než 9 500 organizací se sídlem ve více než 160 zemích a zahrnuje téměř všechny sektory. Partneři programu OSN Global Compact pracují na sladění svých strategií a činnosti s všeobecně přijímanými principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boji proti korupci postupy a usilují o realizaci akcí na plnění společenských cílů. Prostřednictvím této spolupráce bude společnost PMI hledat způsoby aplikace projektů, programů a řízení portfolia, aby pomohla splnit Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030.

„Snaha o plnění programu OSN Cíle udržitelného rozvoje vyžaduje u všech organizací pečlivé plánování a řízení projektů,“ řekl Prashara. „Mnohé tyto cíle lze splnit pouze prostřednictvím komplexní víceoborové a skutečně globální spolupráce. Z tohoto důvodu se společnost PMI veřejně zavazuje využít své odborné znalosti, aby pomohla organizacím efektivně naplňovat tyto cíle.“

Další informace o 50. výročí společnosti PMI, příslibu podpory a aktuální informace o kampani Made Possible, naleznete na stránkách PMI.org/Anniversary.

Iniciativy společnosti PMI v rámci naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN můžete sledovat na Twiteru na @PMInstitute a na Facebooku a síti LinkedIn.

O společnosti Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) je přední světová asociace pro všechny, kteří uvažují o tom, vnést do své profese projektové a programové řízení nebo správu portfolia. Organizace PMI byla založena v roce 1969 a nabízí své služby více než 3 miliónům odborníků, kteří pracují prakticky ve všech zemích světa, a to prostřednictvím globálního poradenství, spolupráce, vzdělávání a výzkumu. Pomáháme v kariérním růstu, zlepšujeme úspěch organizací a dále zdokonalujeme profesi projektového manažera prostřednictvím světové uznávaných standardů, certifikací, komunit, nástrojů, akademického výzkumu, publikováním, kurzy profesního rozvoje a příležitostem k setkávání. Společnost ProjectManagement.com jako součást skupiny PMI vytváří online globální komunitu, která přináší více zdrojů, lepší nástroje, rozsáhlejší sítě a širší perspektivy. Navštivte nás na stránkách www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute a na Twitter @PMInstitute.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005172/en/

Kontakty

Mary Ortega Tel : +1 610 356 4600 X7030

Email : mary.ortega@pmi.org

Zdroj: Project Management Institute

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-služby-ekologie-společnost-Project Management Institute

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Services, tourism
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.