Památka starší než Karlův most a nanotechnologie?

Praha 12. srpna 2019 (PROTEXT)

Ano, čtete správně historie a moderní technologie spolu mohou krásně a účinně fungovat. Půvabný barokní kostel Sv. Martina ve Zbečně v okrese Rakovník má pro český národ bohatou historii,

První písemná zmínka o osídlení Zbečna pochází z roku 1003. V Kosmově kronice je ves zmíněna v pověsti o knížeti Krokovi. V roce 1100 vyjel ze Zbečna po mši na lov kníže Břetislav II a při návratu byl zavražděn. Kníže Vladislav zde v roce 1124 trávil Vánoce.Tyto skrovné zmínky dokládají nepřímo existenci kostela při dvorci. http://farnostzbecno.cz/?page_id=71

Při opravách fasády v roce 2010 (rekonstruované v r. 1993) byl použit fotokatalytický samočisticí nátěr na spodní bílý sokl okolo celého kostela. Tato plocha je díky absenci okapů a nánosům mechu velmi zatížená a životnost restaurátorské barvy velmi krátká. Zároveň byla ošetřena stříška, která je nad vstupem do kostela. Stříška byla pokryta mechem a hlínou. Nejprve byly nečistoty mechanicky odstraněny a poté byl aplikován nano nátěr FN®.

Dále byla ochráněna vlhká místa v interiéru kostela, kde se rychle tvořila plíseň a zelená řasa.

Již po několika měsících bylo vidět rozdíl, jak se ošetřené plochy krásně čistí a dodnes jsou jak stříška, tak ostatní ošetřené plochy viditelně čisté v kontrastu s tmavnutím fasády natřené pouze restaurátorskou barvou.

Funkční nátěry FN NANO® poskytují účinnou ochranu památkám proti atmosférické špíně, mikrobiologickému napadení a znehodnocení sprejery.

Kulturní památky neboli kulturní dědictví po našich předcích jsou v současnosti stále více zatěžovány naším industriálním způsobem života. Nadměrné exhalace, zvýšená produkce sazí a nečistot společně s rozšířením plísní, zelených řas, mechů a lišejníků, způsobuje znehodnocení a urychlené stárnutí památek a ohrožuje toto kulturní dědictví. Doslova před očima vidíme jejich usazování na různých památkových objektech a jejich rychlé tmavnutí.

Obnova a ochrana historických a kulturních stavebních památek je bezpochyby nejzodpovědnější a leckdy i nejsložitější činností v rámci rekonstrukčních prací při správě stavebních objektů. Chyby mohou lehce vést k nenávratnému poškození.

Pomocí moderní nanotechnologie FN NANO® lze však dnes památkám výrazně prodloužit životnost a velmi účinně je ochránit proti znehodnocení sazemi a špínou rozptýlenou ve vzduchu a proti napadení plísněmi, řasami, lišejníkem a návazně mechy.

Samočisticí povrchová vrstva vytvořená fotokatalytickými nátěry vytvoří na povrchu fasády, kamene nebo jiných přírodních materiálů ochranný povlak, který převádí energie denního světla na oxidační efekt a účinně tak brání usazování špíny a napadení mikroorganismy. Obrovskou výhodou je to, že ochranná vrstva nejen brání usazování špíny, ale také jejímu penetrování do hloubky podkladu. To je obzvláště důležité při postříkání povrchu sprayery grafitti.

Funkční nátěry FN NANO® jsou vysoce prodyšné a paropropustné, splňují všechny podmínky pro materiály používané na objekty v režimu památkové ochrany a mají veškeré potřebné certifikace. Tato nanotechnologie je velmi vhodná pro ochranu památkově chráněných objektů, aby zůstaly dlouhodobě čisté a zachovaly se pro nás i pro naše další generace.

Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com

nebo

Blanka Zajíčková., mob.: +420 724 309 696, e-mail: zajickova@fn-nano.com

Keywords ČR-památky-chemie-nanotechnologie-firmy-FN-NANO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.