SAP otevírá dětem a mládeži cestu do světa technologií, českým neziskovým organizacím poskytuje grant na digitální vzdělávání

Praha 23. července 2019 (PROTEXT)

Meet and Code 2018 - Workshop pro děti v SAP Concur AppPort

Meet and Code 2018 - Workshop pro děti v SAP Concur AppPort

Meet and Code 2018 - Workshop pro děti v kancelářích SAP v pražském Metronomu

Společnost SAP pořádá ve spolupráci s Haus des Stiftens a TechSoup Europe iniciativu Meet and Code, jež je úzce spojena s Evropským týdnem programování naplánovaným na 5. - 20 října 2019. Cílem Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět technologií a podpořit neziskové organizace, které na tomto vzdělávání a osvětě pracují. Neziskové organizace z České republiky a dalších 24 evropských zemí mohou do 8. září požádat o grant od SAP až ve výši 10.000 Kč.

Iniciativa Meet and Code odstartovala v roce 2017 v 15 evropských státech včetně České republiky a Slovenska, vloni se rozšířila do 22 zemí a letos dostanou možnost zapojit se neziskové organizace z celkem 25 zemí. Hlavním cílem je dát mladým lidem napříč Evropou příležitost dozvědět se více o digitálním světě, naučit je kódovat a poskytnout jim možnost využít tyto znalosti při jejich uplatnění na pracovním trhu.

Projekt vznikl za spolupráce SAP s charitativní organizací Haus des Stiftens a TechSoup Europe, sítí 24 organizací působících ve 48 zemích a hájících zájmy občanské společnosti. Meet and Code je součástí Evropského týdne programování (neboli EU Code Week), kdy budou od 5. do 20. října probíhat vzdělávací semináře, hackatony, workshopy a další aktivity. Neziskové organizace či školy, které chtějí zorganizovat svou vlastní digitálně-vzdělávací akci pro věkovou kategorii 8 - 24 let, a získat na ni příspěvek ve výši až 10 000 Kč, mohou zažádat o financování jejich projektu do 8. září.

Vloni proběhlo jen v České republice dohromady 66 vzdělávacích akcí, z toho 55 podpořených grantem a 11 dalších v rámci dobrovolnictví zaměstnanců SAP, kteří mají každoročně v říjnu možnost věnovat jeden svůj pracovní den na vybranou dobročinnou aktivitu. "Dohromady se minulý rok workshopů a dalších vzdělávacích akcí v rámci Meet and Code zúčastnilo přes 2300 dětí a mladých lidí. Zapojily se instituce nejen v největších městech, ale napříč celou Českou republikou. Máme radost, že je o iniciativu rok od roku větší zájem a daří se plnit její cíle, tedy otevírat mladým lidem cestu k informačním technologiím, jež jsou na současném pracovním trhu tolik žádané," shrnula Lucie Kalinová, která má v SAP ČR na starosti CSR.

Jednou z 28 neziskových organizací, které v ČR vloni získaly grant a mohly díky němu zorganizovat semináře pro děti, byla také česká nezisková organizace Czechitas, jejímž cílem je vzdělávat a inspirovat ženy a děti v informačních technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT. V rámci celé Evropy investovala společnost SAP do Meet and Code přes 250 tisíc eur do 1100 vzdělávacích aktivit zorganizovaných neziskovými organizacemi či školami ve 22 zemích. Přes 52 tisíc mladých lidí z evropských států tak dostalo možnost seznámit se s programováním.

České neziskové organizace mohou své projekty přihlásit do 8. září zde.

Více informací pro novináře:

SAP ČR: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com

Keywords ČR-počítače-vzdělání-trh-sociální-firmy-SAP

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
IT, telecommunications
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.