Předseda představenstva Xiamen Airlines pan Zhao Dong oslovuje v OSN Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji

New York 13. července 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Předseda představenstva Zhao Dong byl pozván, aby nastínil pokračující závazek společnosti Xiamen Airlines k udržitelnosti jako dobrý příklad v oblasti ochrany klimatu.

Předseda představenstva společnosti Xiamen Airlines pan Zhao Dong dnes v OSN hovořil na Politickém fóru na vysoké úrovni (HLPF) o udržitelném rozvoji. Předseda Zhao Dong byl zvláště pozván jako jediný zástupce čínských podniků, aby se o úspěchy Xiamen Airlines v klíčových oblastech udržitelnosti a ochrany klimatu podělil s účastníky fóra a světem.

V roce 2017 byla Xiamen Airlines první leteckou společností na světě, která podpořila cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Během svých poznámek, které byly účastníky dobře přijaty, se pan Zhao rovněž zasazoval o to, aby se celosvětově zaváděla účinnější a nákladově efektivnější řešení v oblasti čisté energie pro urychlení udržitelného rozvoje.

„Xiamen Airlines je uznávaným globálním zastáncem zavádění udržitelnosti do praxe a přijímání proaktivních, pozitivních kroků v klíčové oblasti klimatických opatření," řekl předseda představenstva společnosti Xiamen Airlines pan Zhao Dong.

„Společnost Xiamen Airlines se každý rok zaměřila na realizaci 70 projektů na úsporu energie a snižování emisí s cílem snížit roční emise o 300 000 tun, což je cíl, ke kterému jsme se zavázali OSN," uvedl předseda představenstva Xiamen Airlines pan Zhao Dong.

„Jako dopravce, který se hluboce zajímá o naši planetu a naši společnou budoucnost, společnost Xiamen Airlines věří, že je nezbytné podporovat cíl udržitelného rozvoje „Akce v oblasti klimatu", uplatňovat zásadu „společné, ale diferencované odpovědnosti (CBDR)" a řídit se pokyny UNFCCC a Pařížské dohody. Je to v nejvyšším zájmu odvětví letecké dopravy, Číny a našeho globálního společenství," řekl předseda představenstva společnosti Xiamen Airlines, Zhao Dong.

Xiamen Airlines má více než 200 letadel a provozuje téměř 400 tras. Společnost zprovoznila tucet mezikontinentálních tras, které pokrývají Asii, Severní Ameriku, Austrálii a Evropu. Cestujícími v letecké dopravě byla společnost zvolena jako „Nejlepší čínské aerolinky" 27 po sobě jdoucích čtvrtletí, byla první společností v odvětví služeb, která získala cenu China Duality Award a dosáhla skutečného zázraku pro letecký průmysl v Číně, když byla zisková po dobu 32 po sobě jdoucích let.

KONTAKT: Lily, marketing@clubonemedia.com, +1-201-956-7927

Keywords USA-letectví-firmy-Xiamen Airlines

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.