Aktualizované testy TOEIC Bridge® pokračují v celosvětovém zavádění

Princeton (New Jersey) 13. července 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Po úspěšném představení a provádění přepracovaných testů TOEIC Bridge® zaměřených na čtyři dovednosti v Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu pokračuje organizace ETS v zavádění nové řady hodnocení TOEIC Bridge po celém světě.

Komplexní řada přepracovaných testů TOEIC Bridge organizace ETS poskytuje uživatelům bodového hodnocení a testovaným osobám objektivní a efektivní nástroj pro hodnocení a rozeznání znalosti anglického jazyka od základní do středně pokročilé úrovně.

Přepracované testy TOEIC Bridge se zaměřují na znalosti angličtiny na základní až středně pokročilé úrovni, a to spolehlivým hodnocením všech čtyř komunikačních dovedností - poslechu, čtení, mluvení a psaní - v každodenním životě a běžných pracovních situacích. Testy odrážejí využití moderního jazyka a komunikační metody. Tato řada testů poskytuje zpětnou vazbu, která umožňuje efektivnější výuku, která dále pomáhá testovaným na cestě k pokročilé znalosti anglického jazyka. Uživatelé bodového hodnocení navíc získají větší flexibilitu a možnosti, protože dovednosti lze nyní kombinovat do doplňkových modulů, aby vyhovovaly jejich specifickým potřebám.

„Naše nedávno a úspěšně prováděné testy TOEIC Bridge zaměřené na poslech, čtení, mluvení a psaní prokazují náš závazek poskytovat vysoce kvalitní hodnocení pro studenty anglického jazyka na základní úrovni," řekl Dr. Feng Yu, výkonný ředitel programu TOEIC® organizace ETS. „Přepracované testy TOEIC Bridge byly vyvinuty se stejnou přísností a kontrolou kvality, díky které je program TOEIC důvěryhodným globálním standardem pro měření znalostí anglického jazyka na pracovišti."

Zpětná vazba z výsledků testů TOEIC Bridge umožňuje uživatelům bodového hodnocení efektivně ocenit komunikační schopnosti jednotlivce v běžné angličtině. Uživatelé bodového hodnocení mohou například s důvěrou využívat skóre a informace z testů k:

● Umísťování jednotlivců do příslušného kurzu výuky angličtiny, který odpovídá jejich úrovni znalostí

● Otestování a umísťování jednotlivců do pracovních pozic, které vyžadují základní a středně pokročilé komunikační dovednosti

● Vyhodnocení účinnosti vzdělávacích programů na začátečnické úrovni

Jednotlivci si mohou vybudovat své základní dovednosti a připravit se na přechod k pokročilejší znalosti anglického jazyka. Mezi dalšími funkcemi mohou uživatelé bodovaného hodnocení využívat výsledky a informace z testů TOEIC Bridge k:

● Identifikaci relativně silných a slabých stránek testovaných s ohledem na různé jazykové dovednosti

● Sledování nebo porovnávání vývoje jednotlivců nebo jejich zlepšování v čase, s cílem sledovat růst jazykových dovedností nebo celkovou znalost jazyka

● Určení připravenosti na pokročilejší výuku anglického jazyka a hodnocení

Pro další informace o přepracovaných testech TOEIC Bridge kontaktujte místního zástupce ETS Preferred Network (EPN) office.

O programu TOEIC®

Program TOEIC, který je 40 let předním programem v oboru, stanovil globální standard pro hodnocení dovedností komunikace v anglickém jazyce potřebných na pracovišti. Testy TOEIC jsou nejpoužívanější na světě, přičemž více než 14 000 organizací ve více než 160 zemích důvěřuje hodnocení testů TOEIC pro informovaná rozhodnutí, která jsou důležitá. Více informací o programu TOEIC naleznete na webových stránkách toeicglobal.com.

O organizaci ETS

V organizaci ETS rozvíjíme kvalitu a rovnost v oblasti vzdělávání lidí na celém světě prostřednictvím vytváření hodnocení založeného na důkladném průzkumu. Organizace ETS slouží jednotlivcům, vzdělávacím institucím a vládním agenturám tím, že poskytuje přizpůsobená řešení pro certifikaci učitelů, výuku anglického jazyka a základní, sekundární a postsekundární vzdělávání, a provádí výzkum v oblasti vzdělávání, analýzy a politické studie. ETS byla založena jako nezisková organizace v roce 1947 a každoročně celosvětově vyvíjí, zadává a hodnotí více než 50 milionů testů - včetně testů TOEFL (R) a TOEIC (R), testů GRE® a hodnocení The Praxis Series® ve více než 180 zemích ve více než 9 000 lokalitách. www.ets.org

KONTAKT: Stephanie Winters, 1-609-359-5789, mediacontacts@ets.org

Keywords USA-komunikace-firmy-Educational Testing Service

Region
USA, Canada, U.N.

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.