Tchaj-wan je cenným a spolehlivým partnerem: pomáhá jiným zemím dosáhnout do roku 2030 všeobecného zdravotního pojištění

Praha 15. května 2019 (PROTEXT)

Žádáme Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby vyslyšela četné výzvy volající po začlenění Tchaj-wanu do jejího výkonného orgánu Světového zdravotnického shromáždění (WHA) a jeho příslušných technických jednání, mechanismů a aktivit - WHO by se měla řídit svými vlastními principy sounáležitosti a všeobecné účasti! Tchaj-wan je cenným a spolehlivým partnerem, jenž může pomoci jiným zemím světa dosáhnout do roku 2030 důležitého cíle všeobecného zdravotního pojištění! To je výzva, s níž se na světovou veřejnost krátce před každoročním zasedáním WHA, které se ve dnech 20.-28. května koná v Ženevě, obrátil tchajwanský ministr zdravotnictví Chen Shih-kung.

"Letos si na Tchaj-wanu připomínáme 24. výročí zavedení všeobecného zdravotního pojištění (NHI). NHI pokrývá celé spektrum základních a vysoce kvalitních zdravotních služeb, od prevence přes léčbu a rehabilitaci až po paliativní péči," Chen podotkl.

Jak dále uvedl, v 60. letech minulého století ostrovní zdravotní sektor spustil proces začleňování svých obyvatel do systému zdravotního pojištění. To je nyní široce považováno za jedno z nejlepších na světě - např. v roce 2017 se NHI v indexu Global Access to Healthcare sestaveném časopisem The Economist umístil na 14. místě.

"Za úspěchem NHI stojí několik klíčových faktorů,” vysvětlil Chen. “NHI přijalo tzv. model jednoho plátce, kdy pojištěncům na zdravotní pojištění přispívají zaměstnavatelé a vláda. Pro kontrolu léčebných výloh byl přijat platební systém, který stanovuje limity pro náklady na zdravotní péči hrazené vládou. Díky těmto limitům výdaje na zdravotnictví v roce 2017 dosáhly pouhých 6,4% HDP. S cílem snížit zdravotní nerovnost jsou rovněž znevýhodněným skupinám poskytovány dotace na pojistné."

Ve svém apelu ministr poukázal i na to, že Tchaj-wan se k zajištění lepší péče respektive k zlepšení zdraví všech obyvatel naučil těžit ze své konkurenční výhody v oblasti IT a medicíny.

"Bohužel politické překážky v uplynulých dvou letech připravily Tchaj-wan o právo podílet se na činnosti WHA," poukázal Chen závěrem na důvody, které brání začlenění ostrova do struktur této organizace.

Kontakt:

Lukáš Krejčí

Informační oddělení

Taipei Economic and Cultural Office

Evropská 2590/33c

Tel.: 233 320 720

E-mail: krejci-teco@gmail.com

Keywords ČR-Tchaj-wan-diplomacie-zdraví-WHO-Taipei Economic and Cultural Office

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.