Bitva u Znojma - výstava v Jihomoravském muzeu ve Znojmě (1809-2019) od 7. května do 29. září 2019

Znojmo 6. května 2019 (PROTEXT)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě nabídne u příležitosti 210. výročí bitvy u Znojma, posledního rozhodujícího vítězství císaře Napoleona a poslední bitvy vojenské kariéry arcivévody Karla, nejen na českém území ojedinělou výstavu.

Na Znojemském hradě budete mít možnost od 7. května do 29. září navštívit sál s mnoha desítkami unikátních autentických předmětů, jejichž prostřednictvím vás osloví doba napoleonských válek, a to způsobem, který nepochybně ocení jak odborníci, tak nejširší veřejnost. Odborníci proto, že velmi vzácné exponáty, pocházející ze soukromých sbírek, nemají příležitost studovat každý den; veřejnost už z toho prostého důvodu, že napoleonské vojenství je od základu svým výrazem poutavé, barevné, plné vkusných forem, a je s ním spojeno nepřeberné množství fascinujících životních osudů.

Výstava je připravena v několika tematických osách a vrcholí symbolicky setkáním s vítězným císařem Napoleonem a poraženým císařem Františkem. Vitríny představí pěchotu, jezdectvo, dělostřelectvo i další součásti zúčastněných armád. Kromě vzorových zbraní řadových jednotek, jimiž se obě armády u Znojma utkaly, objevíte chladné i palné zbraně Napoleonovy gardy i některé velmi speciální zbraně rakouské pěchoty užívané v průběhu koaličních válek. Originální pokrývky hlavy patří k těm nejatraktivnějším exponátům. A co teprve více než dvě staletí staré uniformy včetně doplňků a součástí výstroje? Jeden z příběhů, které výstava přináší, je věnován roli náčelníka štábu francouzského 4. sboru, generála Fririona. Víte, kdo byli sapéři francouzské pěchoty? Prohlédněte si jejich těžkou tesařskou sekeru; a nepřehlédnete ani jejich mohutný tesák.

Výstavu doplňuje velké množství obrazů vybraných buď pro tematický vztah k válce roku 1809 nebo pro vypovídací hodnotu se vztahem k vystaveným exponátům. Pomohou vám vytvořit si úplnou představu o vzhledu i způsobu boje armád přelomu 18. a 19. století. Na některých najdete v pozadí město Znojmo.

Výstavou není oslavována válka ani vítěz bitvy. Jejím cílem je připomenout událost, která poznamenala město, kraj i celou Evropu i naše předky. A na poli vojenské historie je ambicí autorů přispět k tomu, aby se bitva u Znojma postupně zařadila mezi velké bitvy epochy, mezi srážky tak zvučných jmen jako jsou Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram nebo Borodino. Světovou historií je opomíjena neprávem. Válka končí teprve u Znojma, nikoli u Wagramu, nikoli na Moravském poli. Autory a kurátory výstavy jsou Vladimír Kočan a Jakub Samek s podporou vojensko-historické sekce Středoevropské napoleonské společnosti a historik Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiří Kacetl. Výstava je součástí programu vzpomínkové akce Znojmo-Znaim 2019, kterou jako svou pátou na znojemském bojišti pořádá 10.-14. července 2019 Projekt Austerlitz. Výstavu doprovodí stejnojmenná brožura, 10. července budou na programu komentované prohlídky, a 11. července program výstavy doplní ve Znojemské Besedě seminář na vojensko-historická témata spjatá s válkou roku 1809.

Na devadesát originálních předmětů, z nichž mnohé jsou světovými unikáty a v České republice dosud nebyly vystaveny, staví do "správného" světla obsahově hrubě nepodařenou expozici ve Slavkově u Brna. V jejím případě se tvůrci se zadáním nabídnout stovku originálních exponátů vypořádali způsobem odpovídajícím jejich "erudici" a "schopnostem" - a přijatelná je možná čtvrtina předmětů, které do expozice umístili. Za naprosto nesrovnatelných rozpočtových podmínek. Díky znojemské výstavě si mohou znalci a zájemci o napoleonskou epochu spravit chuť.

Kontakt:

Jihomoravské muzeum Znojmo - Mgr Jiří Kacetl, tel.: 604 677 822, kacetl@muzeumznojmo.cz

Projekt Austerlitz - kurátor Jakub Samek, tel.: 777 320 967, Jakub Samek, jakub.samek@austerlitz.org

www.austerlitz.org

Keywords ČR-muzea-historie-Jihomoravské muzeum Znojmo-Projekt Austerlitz

Region
Brno region

Category
Politics, public administration and courts
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.