Farmers Edge přidal do své platformy Precision Digital aplikaci In-Cab Intelligence

Winnipeg (Kanada)/Ames (USA) 18. dubna 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Aplikace pro chytrá zařízení propojuje kanceláře s kabinou traktorů a dalších zemědělských strojů Foto: BusinessWire

Aplikace pro chytrá zařízení propojuje kanceláře s kabinou traktorů a dalších zemědělských strojů Foto: BusinessWire

Tento nástroj ve formě aplikace pro chytrá zařízení nabízí univerzální konektivitu a informace přenáší jak řidiči v kabině traktoru, tak vzdáleně k dalšímu zpracování. Díky tomu usnadňuje přijímání kvalifikovaných a informovaných rozhodnutí, zjednodušuje vedení účetních záznamů a poskytuje přesnou analýzu ziskovosti

Společnost Farmers Edge(TM) dnes uvolnila nástroj ve formě aplikace pro chytrá zařízení, který propojuje kanceláře s kabinou traktorů a dalších zemědělských strojů a dokáže propojit pěstitele, prodejce, obchodníky, poradce a akcionáře a poskytnout jim kompletní informaci o činnosti na polích a zemědělských plochách. Aplikace In-Cab Tool funguje přímo na displeji v kabině traktorů a dalších zemědělských strojů, usnadňuje zpracování a pořizování dat, zlepšuje produktivitu práce a snižuje riziko ztráty dat. Samozřejmostí je plná integrace se stávajícími aplikacemi na platformě FarmCommand(TM), včetně aplikací pro předpovídání počasí a sledování aktuálního počasí na farmách, aplikací pro satelitní pořizování obrazové dokumentace, prediktivní modeling a aplikací, které automaticky sledují změnu zdraví či stavu pěstovaných plodin. Nástroj In-Cab Tool tak přináší další důležitý segment do rozhodovacího procesu a nabídne dosud netušené možnosti jak zlepšit hospodárnost a ziskovost farem.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20190417005267/en/

Společnost Farmers Edge svůj nástroj In-Cab Tool vytvořila na základě strategické spolupráce s předními zemědělskými společnostmi, jako jsou CNHi, Global Ag Risk Solutions, PartnerRe, HBS, Raven, Lindsay Corporation, Richardson Pioneer a NuFarm. Díky tomu tento nástroj nabízí nejlepší dostupnou úroveň kompatibility a flexibility.

Nástroj nabízí bezdrátovou konektivitu a lze ho připojit k jakémukoli modernímu zemědělskému stroji či traktoru a používat ho pro plánování prací, přenos „přímého přenosu“ z terénu, včetně zobrazení polohy na mapě. Také se používá k řízení prací v terénu, řízení údržby strojů, sledování dodávek a sdílení informací. Díky tomu se jedná o nejmodernější a nejpokročilejší mobilní platformu svého druhu.

Aplikace běží na nově aktualizovaném, značkovém telematickém zařízení Gen. 2 CanPlugTM, které automaticky shromažďuje, odesílá a zpracovává všechny údaje a zajišťuje, že jsou důležitá data k dispozici pro přesné reportování.

"Kombinace interaktivity a automatického reportování dat dává pěstitelům, prodejcům a ostatním zainteresovaným osobám možnost identifikovat a řešit problémy, které mohou mít vliv na tržby nebo produktivitu farmy," řekl Ron Osborne, strategický a produktový ředitel ve firmě Farmers Edge.

"Bez ohledu na to, zda potřebujete lépe a ekonomičtěji nastavit postřikovač, snížit prostoje operátorů, monitorovat vlastní aplikace, nastavit zařízení na co nejvyšší výkon, nástroj FarmCommand In-Cab Tool nabízí nepřekonatelnou transparentnost a flexibilitu, která doslova odhalí hodnotu informací a dat."

Jak to funguje

Nástroj In-Cab Tool se připojí k Farmers Edge Gen. 2 CanPlug přes Bluetooth a bezdrátově přenáší informace v reálném čase týkající se setí, postřiků, sklizně nebo hnojení a současně odesílá zjištěné informace a diagnostická data do libovolného tabletu, počítače nebo mobilního zařízení. Tento nástroj také automaticky synchronizuje všechna data do cloudu tak, aby byla uchovávána na jednom místě.

Nástroj má dvě různé obrazovky pro zobrazování dat, jednu pro operátora a jednu pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří tak mohou monitorovat, plánovat a řídit terénní práce "na dálku".

Manager View (obrazovka pro manažery) — manažeři a vedoucí pracovníci farem mohou s pomocí tohoto nástroje propojit informace získané z několika zemědělských strojů a zařízení do jedné obrazovky a navíc mohou snadno přepínat mezi informacemi z jednotlivých strojů. Operátor pak jen klikne na obrazovku a zobrazí se mu podrobné informace o tom co má dělat, včetně přesných hodnot o provedené práci. Tento nástroj tak umožňuje organizaci a uchovávání všech záznamů a umožní uživatelům pochopit skutečný význam slova zisk.

Operator View (obrazovka pro provozovatele farem) — provozovatelé farem se mohou k aplikaci připojit přímo z mobilního telefonu nebo tabletu a sledovat postup prací naživo. Jedním kliknutím mohou upravit pracovní plány, prohlédnout si aktuální výnosy a sdílet důležité informace s manažery a prověřenými poradci.

Budoucí funkce

Firma Farmers Edge také představila budoucí rozšíření nástroje In-Cab Tool, včetně:

- Real-Time Harvest Management (správa sklizní v reálném čase) — další vylepšení automatického řízení sklizní, s automatickým záznamem informací tak, aby se eliminovalo veškeré manuální zadávání dat a zajistila přesnost a aktuálnost údajů a informací.

- Integrated Market Data (integrované informace o situaci na trhu) — mějte po celý den k dispozici aktuální informace o situaci na trhu s nejoblíbenějšími zemědělskými plodinami včetně kukuřice, sójových bobů, pšenice nebo řepky tak, aby pěstitelé získali co nejvyšší hodnotu ze své sklizně.

- Real-Time Kinematics (kinematika v reálném čase RTK) — prodejci a farmáři získají řadu výhod z integrace systému CanPlug do RTK. Firma Farmers Edge pracuje se svou sítí partnerů a základnových stanic na přenosu signálů, které opravují chyby při polohování způsobené zemskou atmosférou.

- A/B Line Sharing (sdílení A/B linky) — tato funkce nabízí lepší konektivitu v reálném čase a umožňuje sdílení jednotlivých linek na několika různých zařízeních současně.

Rychlý přehled dalších exkluzivních funkcí

Nástroj In-Cab Tool je integrován do ovládacího panelu FarmCommand a doplňuje tak stávající špičkové nástroje na podporu rozhodovacího procesu, jako jsou:

- Hyper-Local Weather Data (poskytování informací o lokální předpovědi počasí) — panel FarmCommand se spojí s meteorologickými stanicemi na farmě a nabídne tak aktuální informace o povětrnostních podmínkách a počasí, včetně předpovědi počasí, informací z radarů a dalších lokálních zdrojů informací o povětrnostních podmínkách. Díky této lokální předpovědi počasí tak lze získat důležité informace, které umožní lépe plánovat jednotlivé práce a zařadit tyto informace do prediktivních modelů tak, aby systém mohl doporučit přesné dávkování dusíkatých hnojiv, předpovědět rozšíření škůdců a plevelů a sledovat jednotlivé fáze růstu plodin.

- Real-Time Supply Management (řízení dodávek v reálném čase) — správa nákupů a dodávek osiva, chemikálií a hnojiv přímo z terénu a sledování stavu dodávek a nákladů. Vytvořte si jednoduché šablony nebo zadávejte nové dodávky podle potřeby.

- Automated Grain Inventory Management (automatické sledování sklizených plodin) — informace o odrůdě a celkovém výnosu podle jednotlivých polí. Díky tomu tento nástroj nabízí rychlý přehled o sklizni a usnadňuje uchovávání důležitých záznamů a informací.

- Daily Imagery and Unique Map Layers (denní focení a jedinečné mapové vrstvy) — přístup ke sbírce vysoce kvalitních mapových vrstev, díky kterým získáte přesné a úplné informace o jednotlivých polích. Sledujte zdraví plodin a včas zaregistrujte změny díky satelitním obrázkům. Můžete také měřit výsledky hnojení a dalších prací. Mapy můžete srovnávat nebo na sebe vrstvit tak, aby bylo možné získané údaje hodnotit za celou sezónu a porovnat je s minulým stavem. To umožní odhalit nové trendy a přizpůsobit se jim.

- Automated Crop Health Detection (automatická detekce zdraví plodin) — mapy pro sledování zdraví plodin a automatické informování a upozornění na změny. Tento jedinečný nástroj umožní rychle identifikovat případné problémy, jako jsou plevely, onemocnění, nedostatek živin, nepřízeň počasí, neprovedené práce, potíže se zavlažováním, apod. Díky tomu je tento nástroj podstatným vylepšením denních satelitních fotografií z terénu a umožní provozovatelům farem rychle reagovat na vzniklou situaci ještě předtím než dojde k negativnímu dopadu na výnosy. Integrovaná GPS navigace usnadňuje nalezení jednotlivých postižených částí pole přímo v terénu a umožňuje vkládání poznámek, fotografií a sdílení informací.

Dostupnost

Nástroj In-Cab Tool je ke stažení na iTunes (iOS 1.35.9) a Google Play (Android 1.35.9)

Více informací o nástroji FarmCommand In-Cab Tool získáte na webových stránkách: https://www.FarmersEdge.ca/InCabTool

O Farmers Edge

Farmers Edge je globální jednička v oblasti řešení pro zemědělskou výrobu. Řešení firmy využívají zemědělci a pěstitelé na více než 9,7 miliónech hektarů orné půdy. Firma Farmers Edge nabízí softwarová řešení vynikající jednoduchostí použití, špičkové zpracovatelské technologie, prediktivní modelování, pokročilou agronomickou analytiku a přesné informace o aktuálním stavu, která zemědělcům na celém světě umožňují zvýšit výnosy s menšími náklady. Řešení firmy Farmers Edge využívají digitální agronomické nástroje a zaměřují se na dosahování trvale udržitelných vysokých výnosů, užívání vysoce kvalitních plodin a jejich smyslem je optimalizovat vstupy, minimalizovat dopady na životní prostředí a chránit ekonomickou životaschopnost farmy. Řešení firmy Farmers Edge zahrnují vše od výběru sadby až po analýzu údajů o výnosech a poskytují přesné a spolehlivé informace, které pomáhají dělat informovaná rozhodnutí. Více informací o společnosti Farmers Edge najdete na webových stránkách FarmersEdge.ca nebo FarmersEdgeUSA.com.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190417005267/en/

Kontaktní informace

Kontakt pro média:

Farmers Edge

Jill Reed

Sift Communications for Farmers Edge

farmersedge@siftpr.com

Telefon: +1-415-722-2433

Zdroj: Farmers Edge

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-zemědělství-stroje-počítače-elektronika-Farmers Edge

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Agriculture, environment
Automotive industry, transport and machinery
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.