Společnost Huawei představila inteligentní servery FusionServer Pro

Peking (Čína) 10. dubna 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Na úterní tiskové konferenci s názvem +Intelligence, Přenesení výpočetní techniky na vyšší úroveň, představila divize inteligentní výpočetní techniky společnosti Huawei řadu inteligentních serverů FusionServer Pro. Jedná se o servery nové generace x86, které urychlují inteligentní transformaci datových center díky inteligentní technologii, inteligentnímu řídicímu systému a inteligentním řešením pro datová centra v různých podmínkách.

Transformace se dnes mění z digitální na inteligentní. Průmysl výpočetní techniky jako hlavní hnací síla čelí výzvám v oblasti výkonu a řízení. Server X86 FusionServer Pro společnosti Huawei nabízí vynikající výpočetní výkon kombinovaný s inteligencí umožňující transformaci do inteligentního světa s využitím stávajících poznatků.

Tento inteligentní svět potřebuje infrastrukturu sestávající ze tří částí: konektivity, výpočetní techniky a cloudu. Díky propojitelnosti a výpočetní infrastruktuře je cloud efektivnější. Datová centra zodpovídají za většinu výpočetních úkolů. Podle globální průmyslové vize společnosti Huawei (GIV) 2025 dosáhne míra penetrace umělé inteligence (AI) v podnicích do roku 2025 až 86 %. S rostoucí inteligentní transformací v odvětví se bude budovat stále více rozsáhlých datových center. Tradiční datová centra a zálohové servery se musí aktualizovat, aby řešily tyto stávající výzvy:

 • Vysoké pořizovací náklady na tradiční servery: V poslední době neustále vznikají nové služby. Tradiční způsob využívání samostatných procesorů CPU není za určitých okolností nejekonomičtějším řešením.

 • Vysoké provozní náklady na datová centra: Zavést, spravovat a udržovat velký počet serverů v tradičních datových centrech je nákladné.

 • Nedostatek propojení L1-L2: V tradičních serverech není klimatizační vybavení na zařízeních L1 a serverech L2 propojené. V důsledku toho je celková energetická účinnost nízká a elektrická energie využívaná klimatizačními jednotkami tvoří až 30 % nákladů na celkovou spotřebu elektrické energie v datových centrech.
 • Z důvodu zajištění požadavků spojených s inteligentní transformací datových center Huawei modernizuje svou řadu FusionServer na inteligentní servery FusionServer Pro a poskytuje víceúrovňová řešení pokrývající jednotlivé uzly a stejně tak i plošně a velkoplošně zavedené technologie.

 • Jeden uzel: Inteligentní akcelerační server přichází s inteligentním odlehčením pro výpočetní, úložné a síťové protokoly s cílem zlepšit aplikační rychlosti a servisní zkušenosti, snížit provozní náklady a zvýšit návratnost investic (ROI).

 • Plošné zavedení: Inteligentní akcelerační a řídicí servery přinášejí inteligentní nástroje, šetří spotřebu energie, správu poruch a kromě toho zkvalitňují řízení a efektivitu provozu a údržby a snižují náklady na provoz o 15 %.

 • Velkoplošné zavedení: Kromě inteligentních akceleračních a řídicích serverů na úrovni zařízení jsou k dispozici tři inovativní řešení inteligentního datového centra:
 • Inteligentní propojení L1-L2: Toto řešení propojuje klimatizační jednotky v serverech L1 a L2 s cílem zkvalitnit celkovou energetickou účinnost datových center.

  Řešení skříně s kompletním kapalinovým chlazením: Toto energeticky úsporné řešení může snížit efektivitu využívání energie (PUE) v datových centrech o 30 %. Nasazení verze s vysokou hustotou může ušetřit 76 % objemu skříně a 68 % prostoru vybavení. Ve srovnání s řešením vzduchového chlazení může toto zařízení snížit celkové náklady na vlastnictví o 20 %.

  Integrované skříňové řešení: Toto řešení přináší rozsáhlé a rychlé zavedení, začlenění uzlu do slepého ramene a inteligentní robotický provoz a údržbu, díky které se sen o inteligentních datových centrech stává realitou.

  Prezident společnosti FusionServer Zhang Xiaohua poznamenal: „Zavedením inteligentního akceleračního a inteligentího řídicího serveru společnost Huawei modernizuje své tradiční servery na inteligentní servery, aby pomohla podnikům budovat inteligentní infrastrukturu datových center s nebývalým výpočetním výkonem."

  Více informací o inteligentních produktech a řešeních výpočetní techniky společnosti Huawei naleznete na webových stránkách https://e.huawei.com/cn/solutions/hic.

  O společnosti Huawei

  Huawei je předním světovým poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a inteligentních zařízení. S integrovanými řešeními ve čtyřech klíčových oblastech - telekomunikačních sítích, IT, inteligentních zařízeních a cloudových službách - jsme odhodláni přinášet digitalizaci každému člověku, domácnosti a organizaci pro plně propojený, inteligentní svět.

  Komplexní portfolio produktů, řešení a služeb společnosti Huawei je jak konkurenceschopné, tak i bezpečné. Prostřednictvím otevřené spolupráce s ekosystémovými partnery vytváříme trvalou hodnotu pro naše zákazníky, pomáháme lidem, obohacujeme domácí život a inspirujeme inovace v organizacích všech forem a velikostí.

  Ve společnosti Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Intenzivně investujeme do základního výzkumu a zaměřujeme se na technologické průlomy, které pohánějí svět kupředu. Zaměstnáváme více než 180 000 pracovníků a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei, založená v roce 1987, je soukromá společnost plně vlastněná jejími zaměstnanci.

  Pro více informací o společnosti Huawei naleznete na stránkách www.huawei.com nebo nás sledujte na:

  http://www.linkedin.com/company/Huawei

  http://www.twitter.com/Huawei

  http://www.facebook.com/Huawei

  http://www.google.com/+Huawei

  http://www.youtube.com/Huawei

  Foto - https://mma.prnewswire.com/media/846816/Huawei_FusionServer_Pro_launch.jpg

  Foto - https://mma.prnewswire.com/media/846817/Huawei_Intelligent_Computer_Zhang_Xiaohua.jpg

  KONTAKT: Wanni Zhang, +86-18566662551, zhongwanni@huawei.com

  Keywords Čína-obchod-elektronika-počítače-Huawei

  Region
  Asia, Australia

  Category
  IT, telecommunications
  Business, marketing

  RECEIVING PRESS RELEASES
  Subscribe for free

  Important notice:
  Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.