Huawei pomáhá společnosti Lundin Norway vylepšit ukládání dat pro úspěšný průzkum

Šen-čen (Čína) 13. prosince 2018 (PROTEXT /PRNewswire)

Za úspěchem společnosti Lundin Norway, která se může pochlubit množstvím ropných a plynových objevů na norském šelfu, stojí tým zkušených pracovníků, kteří mohou volně využívat své znalosti a dovednosti - díky čemuž je Lundin Norway pravděpodobně nejlepší průzkumnou společností na světě.

Společnost Lundin vlastní mnoho ropných polí, dosahuje ročního příjmu ve výši 2 miliardy USD a je druhou největší ropnou společností v Norsku. Společnost v současné době vlastní majetkové podíly v 61 produkčních licencích na norském šelfu a byla jí udělena licence pro provoz 34 z nich.

Nové simulace rezervoárů potřebují další ukládání dat

Data jsou jedním z nejcennějších zdrojů v inteligentním světě a objem údajů shromážděných v ropném a plynárenském průmyslu roste exponenciálně. S cílovými průzkumnými poli, které se mění z konvenčních na nekonvenční oblasti - od země k moři a dokonce i do polárních oblastí - jsou průzkumníci stále více závislí na informačních technologiích. Více údajů vyžaduje lepší využití získaných dat, což vede k vyšší pravděpodobnosti, že organizace nalezne ropné zdroje a bude kontrolovat trh. Aby získala více dat a větší zisk, společnost Lundin přijala nové technologie simulace nádrží, které překonávají řadu technických a ekologických problémů, s nimiž se potýkají průzkumy na moři, což zase zlepšuje efektivitu těžby.

Nové technologie generují velké objemy dat. Společnost Lundin se obávala, že její současná architektura pro ukládání dat nesplňuje rychle rostoucí požadavky na ukládání dat. Navíc 60 % údajů společnosti Lundin jsou studená data. Rozšiřitelnost staršího systému ukládání dat v živé síti byla nedostatečná a nepodporovala ukládání do více úrovní; výsledkem bylo ukládání všech údajů společnosti na drahých discích SAS, což vedlo k vysokým celkovým nákladům na vlastnictví (TCO). Největšími obavami společnosti Lundin byla nízká výkonnost zpracování dat, vysoké náklady na energie a údržbu a spolehlivé obnovení po havárii.

Cílem společnosti Lundin bylo zdokonalit svou infrastrukturu ukládání dat tak, aby splňovala následující požadavky na nestrukturované i aplikační údaje:

 • Nižší náklady

 • Zavedení robustních, bezpečných, flexibilních, škálovatelných a nákladově efektivních řešení

 • Pokrytí potřeby ukládání budoucích dat

 • Spolupráce s cloudovými službami
 • Plně symetrická řešení pro ukládání distribuovaných souborů

  Řešení informační a komunikační technologie (ICT) společnosti Huawei jsou využívány ve 45 zemích a regionech na celém světě a slouží čtrnácti z 20 nejlepších světových ropných a plynárenských společností.

  Ředitel pro informatiku společnosti Lundin a jeho tým ocenili pozornost, kterou společnost Huawei věnovala slabým stránkám jejich společnosti a návrhy řešení pro jejich rychle rostoucí nároky na ukládání dat. Flexibilní odstupňovaná architektura systému OceanStor 9000 splňuje všechny budoucí požadavky na rozšíření úložišť a zahrnuje funkci InfoTier, která odděluje zpracování a ukládání velkých množství studených dat z živé sítě.

  Základní datové centrum společnosti Lundin (LDC3), které se nachází v lokalitě Lysaker poblíž Osla, má k dispozici prostor pro umístěni a napojení nové platformy pro síťové ukládání (NAS) ke stávajícímu řešení ukládání dat.

  Plně symetrické systémy pro ukládání distribuovaných souborů OceanStor 9000 podporují vysoce výkonný přístup pro čtení a zápis, hladký rozsah tří až 288 uzlů, kapacitu až 100 PB v jediném souborovém systému a zahrnuje vlastní technologii akcelerace společnosti Huawei s názvem InfoTurbo. V důsledku systémy OceanStor 9000 podporují zjednodušené řízení a údržbu a odstraňují datová sila vzniklá početnými jmennými zápisy. Kapacita a výkonnostní charakteristiky zařízení OceanStor 9000 jsou navrženy tak, aby eliminovaly veškeré obavy zákazníků.

  Systém OceanStor 9000 InfoReplicator zároveň poskytuje ochranu dat pro kódy vymazání, které jsou nastaveny a řízeny na adresářové úrovni. Složky nebo soubory lze replikovat mezi více úložnými systémy OceanStor 9000 prostřednictvím IP odkazů přes lokální sítě (LAN) nebo WAN (Wide Area Networks).

  Úložný systém podporuje a konfiguruje vzdálenou replikaci v případě, že data nelze z nějakého důvodu obnovit. Projekt společnosti Lundin vyžaduje dobu zadání zotavovacího bodu (RPO) na jeden den s minimálním časem RPO o délce 30 minut.

  Odstupňované ukládání pro hloubkový průzkum

  Funkce dynamického odstupňování ukládání (DST) InfoTier systému OceanStor 9000 umožňuje ukládat a přenášet soubory mezi zařízeními při různých úrovních výkonu s ohledem na vlastnosti souborů. Tímto způsobem InfoTier umožňuje přiřazení rychlosti a kapacity specifické pro uživatele za účelem zajištění optimálního využití prostoru, zvýšeného výkonu a snížení provozních nákladů.

  Funkce odstupňovaného ukládání řešení Huawei OceanStor 9000 se konkrétně zabývá požadavkem společnosti Lundin řídit samostatně „horká a studená" data, zlepšit účinnost úložiště a analýzu dat a zvýšit výkonnost zpracování.

  Plán projektu společnosti Lundin stanovil, že přechod na nový systém bude dokončen za tři měsíce. Nejen že se zavedení systému OceanStor 9000 vyhnulo denní penalizaci, projekt byl dokončen za pouhou polovinu stanoveného času.

  Kromě získání uznání ředitele pro informatiku společnosti Lundin společnost Huawei a systém OceanStor 9000 nabízejí společnosti následující výhody:

 • Umožnění vylepšení lineárního výkonu dynamickým přidáním uzlů, aby pokrývaly předpokládaný růst služeb.

 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví díky využití funkcí odstupňovaného úložiště OceanStor 9000.

 • Zjednodušená konfigurace a grafická podpora pro nasazení systémů.

 • Zvýšená šířka pásma výstupu díky rozšíření kapacity, aby se zabránilo překážkám na šířku pásma a byly splněny dlouhodobé požadavky zákazníků na rychlý růst.
 • „Systém Huawei OceanStor 9000 zaujímá prostor pouze o objemu 1,2 skříňky, což je o 73 % méně než prostor 4,5 skříněk využívaný starým systémem, což šetří drahocenný prostor. Společnost Huawei zároveň potřebovala pouze jeden měsíc na přesun 1 PB dat na platformu OceanStor 9000, což je o 70 % rychleji než kdykoliv dříve. Byli jsme překvapeni produkčními schopnostmi společnosti Huawei a ještě více jejími profesionálními službami." - Martin Leslie, IT manažer společnosti Lundin Norway.

  S rozsáhlými projekty, jako jsou ropná pole Gohta a Alta v Barentsově moři, společnost Lundin Norway potvrdila hodnotu nových průzkumných modelů a poskytuje důležité poznatky, o kterých je přesvědčena, že povedou k nové a ziskové éře produkce ropy a zemního plynu. Řešení ukládání dat společnosti Huawei jsou v dobrém postavení, aby sehrály důležitou roli v oblasti vědy a techniky a pomohly v lepším porozumění geologie mořského prostředí z hlediska kontinentálního šelfu a topografie mořského dna, předpovídání zemětřesení a komerčním rozvoji zásob ropy a zemního plynu. Více informací naleznete na webových stránkách https://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/lundin-norway-case.html

  KONTAKT: Qiwei Li, +86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

  Keywords Čína-obchod-ropa-průmysl-Huawei

  Region
  Asia, Australia

  Category
  Business, marketing
  Finance, economics
  Energy, raw materials

  RECEIVING PRESS RELEASES
  Subscribe for free

  Important notice:
  Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.