Další vítězství pro ČR v mezinárodní soutěži Quarry Life Award!

Praha 7. prosince 2018 (PROTEXT)

Soutěže se zúčastnilo 25 zemí a 110 projektů, hlavní cenu získal český tým z Brna

Soutěže se zúčastnilo 25 zemí a 110 projektů, hlavní cenu získal český tým z Brna

Ve středu 5.12. se v Bruselu uskutečnilo mezinárodní vyhlášení 4. ročníku soutěže Quarry Life Award. Hlavní cenu si odnesl český tým za projekt Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů. Členové týmu Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková a Stanislava Švédová jsou z neziskové organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, která kromě mnoha jiných aktivit provozuje také oblíbené brněnské Lamacentrum Hády.

Výzkumný tým si položil hned několik otázek: je lom Mokrá vhodným prostředím pro hmyzí opylovače, může poskytnout dostatečné zdroje potravy pro hmyz v průběhu celé vegetační sezóny, jsou měřitelné rozdíly mezi aktivním lomem, opuštěným lomem a kulturní krajinou, lze měřit a porovnávat hnízdní aktivitu samotářských včel mezi lokalitami, odráží analýza medu vlastnosti prostředí, v němž vznikl? Závěry projektu jsou jasně formulované, přenositelné a využitelné kdekoliv na světě, inovativní a přispívají navrženými opatřeními ke zkvalitnění biologických rekultivací. Projekt ukázal, že pro podporu hmyzích opylovačů je spíše než výskyt vzácných rostlin důležité dostatečné zastoupení běžných kvetoucích druhů mezi něž patří vrba jíva, (plané) ovocné stromy či lípa srdčitá a velkolistá.

Ze 4 ročníků je to již podruhé, co hlavní cenu získali soutěžící z České republiky. Kromě trofeje s vážkou si tým z Bruselu odváží také šek na 30 000 eur. Naši mladí výzkumníci Šimon Zeman a Jakub Vácha, kteří se v národním kole umístili na 1. místě, byli jedni z nominovaných na vítěze kategorie Studentský projekt.

Gratulujeme vítězům všech šesti kategorií i našemu vítěznému týmu, kterému rovněž děkujeme za skvělou práci, kterou na projektu odvedl! Těšíme se na další spolupráci v lomu Mokrá.

Také děkujeme všem, kteří se do letošního ročníku zapojili a soutěž podpořili.

Kontakt:

Českomoravský cement, a.s.

Mokrá 359

664 04 Mokrá-Horákov

Tel.: +420 544 122 111

E-mail: info@cmcem.cz

www.heidelbergcement.cz

www.quarrylifeaward.cz

Keywords ČR-stavebnictví-příroda-ekologie-školy-věda-zajímavosti-Českomoravský cement

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Agriculture, environment
Building industry, housing and real property
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.