RISEN ENERGY: světově první oboustranné PERC články o celkovém výkonu řádu GW pasivované vrstvou AIOx budou vyráběny sériově

Ning-po (Čína) 24. listopadu 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Průměrná účinnost překračuje 22,19 %, nad očekávání průzkumu ITRPV.

Společnost Risen Energy Co., Ltd. se při slavnostní prezentaci během 14. ročníku čínské konference solárního křemíku a fotovoltaiky (14. CSPV) v Xi'an v provincii Shaanxi v Číně zaměřila na nejnovější aktualizaci zahrnující oboustranný solární článek PERC pasivovaný vrstvou AlOx. Konferenci společně pořádá Čínská společnost pro obnovitelnou energii, Institut solární energie na Šanghajské univerzitě Jiaotong, Institut solárních energetických systémů na Sun Yat-sen University a Státní laboratoř křemíkových materiálů na univerzitě v Zhejiang. Diskuse o nejnovějších poznatcích o fotovoltaických technologiích, regulačních podmínkách a tržních trendech na světě se zúčastnilo více než 1 000 výzkumníků, odborníků z oblasti průmyslu a obchodních lídrů.

Snižování nákladů a zlepšení účinnosti se stává prioritou celého odvětví, protože se solární průmysl blíží paritě sítě. Články PERC (s pasivovanou zadní stranou) se stávají populární díky mnoha výhodám, včetně vysoké účinnosti konverze, nízkému tepelnému koeficientu, vysoké stupni produkce energie atd. Podle průzkumu instituce Mezinárodních technologických ukazatelů pro fotovoltaiku (ITRPV) se očekává, že články PERC budou brzy na solárním trhu dominovat. Energetická účinnost sériově vyráběných článků PERC dosáhla v 1. pololetí roku 2018 úrovně 21,6 % a očekává se, že do roku 2020 překročí hranici 22 %, jak předpokládá ITRPV.

Předpověď je však založena převážně na technologii jednostranné pasivace vrstvou AIOx, která se opírá o metodu plazmatické depozice s chemickým odpařováním (PECVD). S jednostrannou pasivační vrstvou pouze na zadní straně článku PERC. Společnost Risen Energy se jako technologický lídr v oboru odlišuje a přijímá výzvu rozvoje nejslibnější technologie oboustranné pasivace AIOx založené na technice depozičního systému ALD, a to navzdory náročnosti tohoto typu technologie. Tato technika využívá vrstvy AIOx k pasivování jak přední, tak zadní části článku PERC zároveň.

Společnost Risen Energy je první společností na světě, která v roce 2018 dosáhla sériové výroby oboustranných článků PERC s vrstvou AIOx až do výkonu 2 GW. Prostřednictvím řady optimalizací postupů v oblasti selektivních emitorů, oxidace, pasivace a metalizace dosáhla společnost průlomového pokroku v účinnosti oboustranných článků PERC s vrstvou AIOx. V současné době překračuje průměrná účinnost oboustranných článků PERC s vrstvou AIOx úroveň 22,19 %, přičemž nejvyšší účinnost článků z výrobní linky dosáhla 22,51 %.

Nová technologie článků PERC společnosti Risen Energy nejen zlepšuje jejich efektivitu, ale také výrazně snižuje degradaci způsobenou světlem a zvýšením teploty (LeTID), a zejména LeTID je u článků PERC ovlivňována vysokými teplotami. Při zkušebních podmínkách o teplotě 75 °C a osvětlení 1000 W/m2 po dobu 200 hodin vykazovaly nové články PERC společnosti Risen Energy vynikající odolnost vůči degradaci světlem s nejvyšší mírou útlumu přibližně 1 %. Ve srovnání se standardními zkušebními podmínkami průmyslu při teplotě 25 °C a osvětlení 1000 W/m2 po dobu 5 hodin jsou testovací metody společnosti Risen Energy podstatně přísnější a vědecky spolehlivé.

Využitím příležitosti technologických změn v odvětví se společnost Risen Energy rychle dostala na vedoucí pozici v oblasti vysoce účinných solárních článků PERC a modulů, oboustranných modulů s dvojitým sklem, solárních modulů s půlenými články a dalších nejmodernějších produktů na celém světě. V říjnu 2017 byly vysoce výkonné moduly s půlenými články společnosti Risen Energy využity v projektu „Top runner" v Yangquanu v provincii Shanxi. V říjnu roku 2018 byly na projekt „Top runner" v Baichengu v provincii Jilin použity vysoce výkonné bílé oboustranné moduly s dvojitým sklem o výkonu 370 W. Společnost Risen Energy plánuje další zlepšování svých produktů v technologii PERC, a to posílením výzkumu a vývoje vodivé pasty, metalizace a nové struktury článku, jakož i zvyšováním inovací modulů. Sériová výroba oboustranných modulů o výkonu 400 W je plánována v roce 2019.

KONTAKT: Tina Feng, +86-13736192549, tina@risenenergy.com

Keywords Čína-energie-elektronika-firmy-Risen Energy Co.

Region
Asia, Australia

Category
IT, telecommunications
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.