Huawei vybudovala pro ÖBB nejlepší optickou síť své třídy

Šen-čen (Čína) 28. srpna 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Huawei vybudovala pro Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) optickou přenosovou síť (OTN) založenou na vlnovém multiplexování DWDM. Technologie DWDM umožňuje přenos dat rychlostí 100 Gbit/s a účinné rozšiřování širokopásmové sítě. Optickou síť společnosti Huawei s technologií DWDM, přizpůsobenou potřebám ÖBB, nyní nalezneme na mnoha místech v Rakousku a Německu.

Jeden z nejspolehlivějších železničních dopravců Evropy

Skupina ÖBB coby jedna z předních železničních dopravních společností Rakouska přepraví ročně 459 milionů cestujících a 115 milionů tun zboží. S dochvilností vlaků dosahující 96 procent patří společnost k nejspolehlivějším železničním dopravním společnostem v Evropě. Bezpečného dosažení cíle téměř 1,3 milionů cestujících denně zajišťuje více 40 000 zaměstnanců ÖBB.

S nárůstem železniční přepravy o 10 až 15 procent ročně čelila ÖBB stále častěji dopravním zácpám na páteřních sítích, které používala pro osobní i nákladní dopravu. Rychlejší vlaky navíc musí být vybaveny modernizovaným kontrolním systémem založeným na informačních a komunikačních technologiích. ÖBB má v úmyslu rozšířit svoji železniční síť tak, aby svým pokrytím zajišťovala dostupnost pro 90 procent země, s čímž souvisí připravovaná výstavba nových železničních stanic a navýšení dostupných širokopásmových sítí na místních tratích i páteřní síti. Všechny současné i budoucí stanice budou vybaveny kamerovým monitorovacím systémem s vysokým rozlišením, inteligentními provozními systémy a dalšími digitálními železničními informačními systémy. Nová vysokorychlostní páteřní síť byla nutná z důvodu rostoucí poptávky po železničních službách napříč celým Rakouskem.

Nejlepší síť své třídy je trumfem v ruce

Původní 10G síť ÖBB trpěla nedostatečnou výkonností, jelikož více než 80 procent šířky pásma bylo již využíváno. Z důvodu nedostatečné širokopásmové sítě nemohly být splněny nové požadavky na bezdrátovou kontrolu vlaků, centralizované odbavování dopravy a automatický provoz. Inteligentní provozní a moderní výrobní systémy vyžadovaly pro umožnění komunikace a zajištění provozu na železnici připojení k jednotné vysokorychlostní přenosové síti. Kromě toho musí mít železniční síť již ze své podstaty absolutně bezpečné a spolehlivé komunikační systémy.

ÖBB věří, že výstavba stabilní, rychlé a vysoce kvalitní sítě je základem rozvoje železničních komunikačních systémů. Jinými slovy představuje špičková síť trumf v rukou předního železničního dopravce. Z tohoto důvodu hledala skupina ÖBB zkušeného partnera schopného vybudovat takové sítě v průmyslovém prostředí.

Technologie DWDM společnosti Huawei

Na základě specifikace požadavků ze strany ÖBB použila společnost Huawei pro výstavbu optických přenosových sítí technologie DWDM, které jsou běžně užívané na poli telekomunikací.

Speciální architektura optické sítě maximalizuje využití šířky pásma, umožňuje přístup k různým typům služeb a výrazně zlepšuje flexibilitu konfigurace a přípravy služeb.

Nová síť používá funkci optické sítě pro více služeb (MS-OTN) pro podporu optických přenosových sítí, virtuálních okruhů a křížových propojení paketů, čímž umožňuje ucelené řízení všech typů služeb a utváří inteligentní síť, která obstojí i v budoucnosti.

V novém uceleném systému byla šířka pásma zvýšena až na 100 Gbit/s na vlnovou délku, respektive na 8 Tbit/s na každý pár vláken. Budoucí modernizace zvýší šířku pásma ze 100G na 400G, 1T a 2T na vlnovou délku.

Automatické provozní a optimalizační funkce zvané Fiber Doctor (FD) a Optical Doctor (OD) minimalizují náklady na provoz a údržbu (O&M), které udržují síť v optimálním stavu.

Ochranné mechanismy v elektrických i optických vrstvách umožňují rychlé přepínání a zamezují přerušení služeb. Díky těmto charakteristickým vlastnostem systému mohou být technologie DWDM používány k přenosu klíčových bezpečnostních dat.

V létě roku 2016 společnosti Huawei a NIC Solutions společně vybudovaly novou optickou síť na 52 místech Rakouska a Německa, a to včetně řídicího systému založeného na síti Ethernet. Po uvedení do provozu dosáhla optická přenosová síť pozitivních výsledků, které jsou přínosem pro ÖBB i její zákazníky.

Konkurenční výhoda v provozním řízení

Nová infrastruktura optické sítě přinesla společnosti ÖBB okamžité a značné výhody, a to včetně vyřešení problému s výkonem zastaralého systému i dostatečné širokopásmové připojení pro zákazníky. Optická síť podporuje flexibilní způsoby přístupu ke službám a usnadňuje vysoké využití prostředků, zjednodušené zpracování dat a účinný provoz a údržbu. Díky tomu získává ÖBB konkurenční výhodu v provozním řízení. Nová optická přenosová síť navíc přispěje k pokračující optimalizaci produktů a služeb ÖBB.

Více informací naleznete zde: http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/obb-optical-transport-network-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner

KONTAKT: Qiwei Li, +86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

Keywords Čína-komunikace-počítače-železnice-Huawei

Region
Asia, Australia

Category
Automotive industry, transport and machinery
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.