Vyjádření důvěry i ocenění Pionýru

Logo organizace Pionýr.

Středa 18. 10. 2017 byla pro Pionýr zásadním milníkem. Přinesla uznání i praktický příslib víceleté podpory činnosti ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan ministr, prof. Stanislav Štech, bezprostředně před podpisem "smluv o dlouhodobé spolupráci při naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“ pronesl: "Dnešní akt byl dlouho připravovaný a velmi očekávaný a je především vyjádřením důvěry. Z naší strany je to velké poděkování za to, co děláte. Vnímám to tak, že pro vás je podpis smlouvy závazkem, který znamená, že budete pokračovat v tom, co děláte."

Pionýr patří mezi tzv. uznané organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží už od roku 2004, kdy šlo hlavně o morální ocenění a potvrzení nepřehlédnutelného postavení na poli volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nyní byl naplněn záměr MŠMT z r. 2014 a k titulu byl doplněn i příslib ministerstva o víceleté finanční podpoře.

Ten je pro Pionýr, coby pro neziskovou organizaci, jež je dotačně financována v ročním cyklu a do vzdálenější budoucnosti může plánovat jen přibližně, velkým darem...

"Pionýr patří mezi nestátní neziskové organizace, kterým se podařilo naplnit 15 zdaleka ne jen formálních kritérií pro získání titulu uznané organizace pro práci s dětmi a mládeží. Uzavřená smlouva by nám měla poskytnout finanční jistotu na několik let dopředu, což nám umožní mnohem více se soustředit na rozvoj činnosti." Poznamenala k tomu ekonomka a místopředsedkyně Pionýra Kateřina Brejchová, která náš spolek při podpisu zastupovala spolu s předsedou Pionýra Martinem Bělohlávkem. Ten na její slova navázal: "Pro nás jde o významný signál, chápu to jako vyjádření, že pro mnohé neviditelná práce našich dobrovolníků má smysl a pro společnost je přínosem. Smlouvu vnímám také jako ocenění tisíců pionýrských dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a nabízejí jim smysluplné využití volného času, a současně jako výzvu, abychom obstáli i v dalších letech."

Na to, že by činnost spolku jako Pionýr, která zahrnuje nejenom oddílové schůzky, výlety a tábory, ale i otevřené akce a soutěže, kterých se může účastnit i veřejnost, nebyla možná bez dobrovolníků, vzpomenul při příležitosti podpisu smlouvy i ministr Stanislav Štech: "Chtěl bych vyslovit uznání všem, kteří se práci s dětmi a mládeži mimoškolně věnují, protože právě při těchto aktivitách se děti naučí celou řadu dalších věcí, které dávají základ celoživotnímu učení."

Pionýr obnovil svou samostatnou činnost v lednu 1990. Dnes patří k největším spolkům pracujícími s dětmi a mládeží v ČR. Ve všech krajích republiky nabízejí oddíly svou pravidelnou činnost (je jich přes 500) a volnočasové kluby (kterých je přes 100) se otevírají každému, kdo má zrovna zájem o činnost. Pořádány jsou i velké akce na úrovni krajů či celé republiky, řada z nich je otevřených i veřejnosti, jako například Ledová Praha, kulturně-umělecká soutěž Pionýrský Sedmikvítek nebo koncert Děti dětem.

Informaci podává:

Jakub Kořínek

jakub@pionyr.cz

777 745 886

Keywords ČR-rekreace-školy-vláda-Pionýr

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.