Tokio se přesunulo mezi nejlepší tři v žebříčku hodnocení světových měst GPCI 2016

Celkové pořadí všech  42 měst a speciální žebříček 10 měst podle funkčnosti  (Grafika: Business Wire)

Celkové pořadí všech 42 měst a speciální žebříček 10 měst podle funkčnosti (Grafika: Business Wire)

Londýn a New York zůstávají na prvních dvou místech, Paříž spadla na čtvrtou příčku

Zpráva nadace Mori Memorial Foundation vyhodnotila nejatraktivnější města světa

Nadace Mori Memorial Foundation a její Institut pro urbanistické strategie (Mori Memorial Foundation’s Institute for Urban Strategies), výzkumný ústav založený firmou Mori Building, dnes zveřejnila svou zprávu Global Power City Index (GPCI) 2016. Zpráva, která posuzuje a hodnotí 42 hlavních měst podle jejich „magnetismu“ nebo jejich celkové schopnosti přitáhnout a zaujmout kreativní jedince a podniky z celého světa, byla poprvé publikována v roce 2008.

Součástí této tiskové zprávy je multimediální obsah. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout na adrese: http://www.businesswire.com/news/home/20161018005656/en/

Ze zprávy vyplynulo, že Tokio se dostalo vůbec poprvé na třetí místo žebříčku, přičemž v minulých osmi letech pokaždé zaujímalo čtvrtou pozici. Lepšího skóre se mu podařilo získat díky pozitivnímu hodnocení v kategoriích kulturní interakce, vhodnosti pro život a dostupnosti. Londýn si udržel svou vedoucí pozici již popáté za sebou, přestože jeho celkové skóre slabě pokleslo. U New Yorku nedošlo k žádné významnější změně a udržel si svou druhou pozici také již popáté za sebou. Paříž klesla ze třetího na čtvrté místo, zejména kvůli značnému poklesu v oblasti kulturní interakce a výzkumu a vývoje. Je pravděpodobné, že na hodnocení měly vliv rovněž teroristické útoky loni v listopadu.

Nejdůležitější body zprávy

• Tokio předstihlo Paříž a přesunulo se na třetí místo. Nárůst byl způsoben celou řadou faktorů, jako například snížením míry zdanění firem v Japonsku, růstu počtu návštěvníků města ze zahraničí a většímu počtu přímých leteckých spojení ze zámořských destinací. Oslabení japonské měny mělo negativní dopad na hrubý domácí produkt (HDP) v Tokiu vyjádřený v amerických dolarech, přesto ho má nejvyšší ze všech 42 měst z žebříčku. Hodnocení v kategorii vhodnost pro život velmi vzrostlo díky snížení nákladů na bydlení a životních nákladů obecně (oba parametry v amerických dolarech).

• Londýn zaznamenal sestupný trend v oblasti HDP, růstu HDP a ekonomické výkonnosti obecně, a celkové hodnocení města slabě pokleslo. Přesto si město udrželo silnou pozici v oblasti kulturní interakce, kde došlo k nárůstu počtu návštěvníků a studentů ze zahraničí a hlavní město Spojeného království si tak i přesto udrželo svou celkově vedoucí pozici. (Poznámka: tento výzkum vychází z údajů před hlasováním o Brexitu v červnu 2016.)

• V Severní Americe nedošlo k žádným významným změnám u New Yorku, který si udržel celkově druhé místo a nadále měl vysoké hodnocení v kategoriích ekonomika, výzkum a vývoj a kulturní interakce. Los Angeles se přesunula ze 14. na 13. místo. Město si udrželo vysoké skóre v kategoriích výzkum a vývoj a kulturní interakce. Města San Francisco, Chicago, Boston a Washington D.C. se umístila na 24., 25., 27. a 29. místě v uvedeném pořadí.

• V Evropě zaznamenala Paříž pokles v kategorii kulturní interakce v důsledku menšího počtu návštěvníků ze zahraničí, menšímu počtu zahraničních studentů a trvale žijících cizinců. Po teroristických útocích loni v listopadu vznikly velké obavy o bezpečnost a počet návštěvníků poklesl, což je pravděpodobně hlavní příčinou poklesu Paříže ze třetího na čtvrté místo. V celkovém hodnocení vytlačil Berlín z 8. na 9. místo Amsterdam, zatímco Vídeň a Frankfurt si udržely své 10. a 11. místo.

• V asijsko-tichomořské oblasti si Singapur udržel celkově svou pátou pozici i přes propad v celkovém hodnocení a známky pozastavení růstu ekonomiky, jakými byly například pomalý růst HDP a pokles celkové zaměstnanosti. Šanghaj se v celkovém hodnocení vyšplhala ze 17. na 12. místo, zlepšila skóre ve všech kategoriích. Sydney spadla o dvě místa na 14. pozici. Soul a Hongkong si udržely své šesté a sedmé místo, zatímco Peking se dostal o jedno místo výš na 17. pozici. Města Kuala Lumpur, Taipei, a Bangkok zaujala 32., 33. a 34. místo v uvedeném pořadí.

Další informace naleznete na http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml

“Pozitivní výsledky Tokia byly ovlivněny několika reformami realizovanými v rámci politiky Národní strategické ekonomické zóny (National Strategic Economic Zone), stejně jako různými mikroekonomickými faktory a Abenomikou,” řekl Heizo Takenaka, předseda představenstva Ústavu pro urbanistické strategie Nadace Mori Memorial Foundation. “Aby si Tokio udrželo svou třetí pozici a mohlo usilovat o ještě lepší v přípravě na olympijské a paralympijské hry v roce 2020, bude nezbytná další deregulace.“

Dr. Hiroo Ichikawa, výkonný ředitel Nadace Mori Memorial Foundation, řekl: „Londýn si nadále udržuje svou přední pozici, avšak není jasné, jak rozhodnutí opustit Evropskou unii ovlivní jeho pozici do budoucna.”

Další komentáře naleznete na: http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml#comments2

(Včetně komentářů guvernéra Tokia Yuriko Koikeho, starosty Londýna Sadiqa Khana, starosty Soulu Parka Won-Soona, a starosty Amsterdamu Eberharda van der Laana.)

Nadace Mori Memorial Foundation a její Institut pro urbanistické strategie (Mori Memorial Foundation’s Institute for Urban Strategies) od roku 2008 každoročně publikuje svou zprávu GPCI. Žebříček GPCI vychází z posouzení 70 kritérií v šesti kategoriích (ekonomika, výzkum a vývoj, kulturní interakce, vhodnost pro život , životní prostředí a dostupnost), analyzuje silné a slabé stránky světových měst a zintenzivňuje mezi nimi konkurenční boj. Další informace naleznete na www.mori-m-foundation.or.jp/english/aboutus2/index.shtml#about_strategies

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161018005656/en/

Kontakty

Kontakt pro média

Weber Shandwick

Ayumi Matsubara, Tel : +81-90-9006-5841

Masashi Nonaka, Tel : +81-80-1037-7879

Email : moribldg@webershandwick.com

Zdroj: Mori Memorial Foundation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords Japonsko-společnost-trendy-služby-Mori Memorial Foundation

Region
Asia, Australia

Category
Services, tourism
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.