Slavnost veřejné prezentace zrestaurovaného praporu Sokola Brno I

Brno 31. října (PROTEXT)

Líc Babánkova praporu před restaurováním. Foto TakaTuka Photo, 2013

Líc Babánkova praporu před restaurováním. Foto TakaTuka Photo, 2013

Návrh praporu Sokola Brno I (líc). Bohumil Babánek, 1928. Archiv Sokola Brno I Prapor Sokola Brno I od Bohumila Babánka (líc), 1929. Archiv Sokola Brno

Sokol Brno I pořádá v pondělí 9. listopadu slavnost veřejné prezentace zrestaurovaného praporu. Za přítomnosti kulturních činitelů z města, kraje a české obce sokolské, proběhne v prostorách sokolovny na Kounicově ulici, prezentace nového spolkového praporu. Během prezentace promluví muž, který prapor ukrýval v dobách totality. Vystoupí Symfonický orchestr Sokola Brno I.

V souvislosti s otevřením sokolského Stadionu v Brně na Kounicově ulici se členové Sokola rozhodli pořídit si nový prapor. Během nacistické a komunistické totality byl prapor ukrýván v bytě správce Stadionu, od roku 1989 je opět ve vlastnictví obnoveného Sokola. V roce 2012 byl prapor vzhledem ke svým uměleckým kvalitám prohlášen za kulturní památku České republiky a postupně obnovován, a to až do letošního roku. Jedná se tak o jediný sokolský prapor, mající statut kulturní památky. Restaurovaný prapor bude k vidění exkluzivně v prostorách Stadionu během prezentace. Poté bude na několik let uložen do depozitáře. O významu a důležitosti praporu pro sokolskou jednotu stejně tak o souvisejících restauračních pracích na praporu, připravuje Sokol Brno I odbornou publikaci. Akce se zúčastní primátor města Brna Petr Vokřál.

Kdy: 9. listopadu 2015, 11:30

Kde: Stadion Sokola Brno I, Kounicova 20/22

Kontakt:

Michal Doležel

tel.: 739 570 706

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-správa-sporty-prapor-Sokol-T.J. Sokol Brno I

Region
Brno region

Category
Sport
Politics, public administration and courts
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.