Farmaceutické společnosti vytvořily databázi

LONDÝN/NEW YORK 15. dubna (PROTEXT/ots)

Hlavní akademická centra spolupracují na mapování SNP (polymorfismus jednoduchých nukleotidů) - Lepší pochopení biologických základů nemocí zřejmě povede k lepšímu léčení

Nový a silný nástroj k většímu pochopení procesu onemocnění a usnadnění objevů, rozvoje a dodání bezpečnějších a efektivnějších léků, je příslibem nové spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, největší světovou lékařskou výzkumnou dobročinnou společností a několika vedoucími akademickými centry.

Společnost Wellcome Trust a dalších deset farmaceutických společností: AstraZeneca PLC, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche, Glaxo Wellcome PLC, Höchst Marion Roussel AG, Novartis, Pfizer Inc, Searle a SmithKline Beecham PLC dnes oznámily, že během dvou let vytvoří vysoce kvalitní mapování genetických znaků v hodnotě 45 miliónů USD.

Na identifikaci a analýze genetických znaků, známých jako polymorfismus jednoduchých nukleotidů neboli SNP, se budou podílet vedoucí akademická centra včetně Whitehead Institute for Biomedical Research, Washington University School of Medicine v St. Louis, Wellcome Trust's Sanger Centre, Stanford Human Genome Centre a Cold Spring Harbor Laboratory.

Společné snahy pod názvem Konsorcium SNP jsou organizované jako neziskový subjekt. Pod vedením rady složené z reprezentantů členských organizací, řízené nezávislým předsedou, bude konsorcium poskytovat dohled a technickou expertízu vědeckým plánům a řídit úsilí k zajištění veřejné dostupnosti SNP.

Mapování SNP bude probíhat ve veřejné sféře a umožní volný a rovný přístup všem ze světového výzkumného společenství. Očekává se, že mapování bude užitečné k identifikaci specifických genů, týkající se běžných i vzácných onemocnění, usnadnění nových způsobů objevů a nových léků k léčení těchto onemocnění, dále k vývoji neobvyklých diagnostických testů a k vytvoření nových léků, založených na pochopení nepatrných genetických odchylek, které určují reakci na terapii.

SNP jsou běžné odchylky, které se objevují v lidském organismu a které, jak vědci věří, mohou pomoci přesně určit nepatrné genetické rozdíly, které geneticky někoho předurčují k nemocem jako jsou artérie, Alzhaimer, rakovina, diabetes a deprese, a jsou proměnlivé v reakci na podávané léky. Naopak, takové znalosti mohou být využity k urychlení vývoje nových terapií, které budou lépe vyhovovat, nebo dokonce zabrání onemocnění.

"Rozsáhlé, vysoce kvalitní mapování SNP bude mít velký užitek pro lékařské výzkumné společnosti, protože pomůže odpovědět na otázku ohledně genetických faktorů, které přispívají k náchylnosti onemocnění a reakci na způsob léčby a navrhnou příkazy pro budoucí vyšetřování," řekl prezident a výkonný ředitel SNP Konsorcium Arthur Holden. "Členové konsorcia doufají, že volný a neomezený přístup k tomuto mocnému nástroji prospěje vědeckém průzkumu v průmyslu, vládě, akademii a nezávislým laboratořím."

Od spolupráce se očekává, že vysoce kvalitní mapování vytvoří rychlejší, méně rizikové a jednodušší úsilí, než kdyby každá společnost pracovala na mapování SNP sama. Mapování poskytne důležitý směr pro vědecký výzkum nových způsobů lékařské péče a prevence proti onemocněním a léky, které přesněji zaměří specifickou skupinu pacientů.

Dosažitelnost mapování akademických, vládních a nezávislých lékařských výzkumníků po celém světě by mohlo umožnit vyšetřování genů, spojených se vzácnými chorobami, které by jinak nebylo proveditelné, protože by vyžadovalo příliš velké investice.

Hodnota SNP spočívá v její jednoduchosti, četnosti a distribuci prostřednictvím lidských genů (úplná sada genetických instrukcí zakódovaných v dlouhém řetězci DNA). V lidských genech existují téměř tři miliardy nukleotidových dvojic ("stavební bloky" DNA, jinak také nazývané "základní páry") a z 99,9 procenta jsou u každého stejné. Zbývajících 0,1 procenta představuje rozdíly mezi lidmi. Odchylka v jednoduché bázi, tj. SNP, se podle odhadu objeví každých 1000 bázích.

Konsorcium SNP hodlá identifikovat více než 300.000 SNP a zmapovat nejméně 150.000 SNP, což poté může být použito ve společných studiích. To znamená, že vzorky SNP z cílové populace, jako jsou pacienti, kteří trpí specifickými onemocněními, nebo kteří reagují špatně na specifické léky, mohou být porovnáni se vzorkem SNP z nedotčené populace k nalezení genetických odchylek vyskytujících se pouze v dotčené skupině.

S použitím DNA z různé reprezentační skupiny anonymních dobrovolníků, posloupnosti informací z veřejně financovaného Human Genome Project a pokročilého řazení a mapování technologií, Whitehead Institute, Washington University Shool of Medicine v St. Louis, Wellcome Trust's Sanger Centre a Stanford Human Genome Centre budou identifikovat a mapovat SNP. Bioinformační program v Cold Spring Harbor Laboratory použije k organizování, analýze a vedení výsledků databáze SNP a k distribuci informací obsažených v databázi počítačovou metodu. Na základě identifikace SNP budou přijaty kroky k zavedení údajů o objevech a bude zaručen volný přístup k mapování toho, co bylo objeveno.

"Mise Konsorcia SNP vytvoří potřebný a důležitý výzkumný nástroj, který umožní pokročit v našem pochopení procesů onemocnění a k rozvoji v oblasti medicíny," rekl prezident Holdem. "Věříme, že naše úsilí bude nápomocné v lékařském výzkumu na celém světě a doplní další veřejné závazky, jako ty, kterým razí cestu organizace jako National Human Genome Research Institute, Wellcome Trust a lékařský výzkum mapování lidských genů, zrovna tak jako mnoho soukromých iniciativ. Znalosti získané v několika příštích letech mají potenciální možnost zásadně změnit lékařskou praxi."

ots Original Text Service: The SNP Consortium Ltd.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Mary Prescott, (USA) 312- 397-6604, nebo Jeanne Corrigan, (USA) 312-397-6610, obě z BSMG, pro The SNP Consortium

Keywords Wellcome Trust

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.