Bývalý ukrajinský premiér Lazarenko má strach z mučení

Bývalý ukrajinský premiér Pavlo Lazarenko, který bojuje za postupné reformy vedoucí ke zlepšení hospodářského klimatu v jeho rodné zemi, řekl v pondělí americkému imigračnímu soudci, že bude mučen a nejspíše i zabit, jestliže bude donucen k návratu na Ukrajinu. Lazarenko, který údajně na Ukrajině přežil v roce 1996 pokus o atentát, se se svým právním poradcem dostavil k celodenní svědecké výpovědi před soudem. Lazarenko byl držen americkými imigračními úředníky z Immigration and Naturalisation Service (INS) ve vazbě v americkém Federal Detention Centre, zatímco se snažil o získání politického azylu.

Ve svém prohlášení Lazarenko říká:

"V pondělí 12. dubna 1999 jsem požádal soud o odložení mého přesunu zpět na Ukrajinu, a to na základě článků z mezinárodní dohody proti mučení. Soud vyslechl důkazy o tom, že bych mohl být podroben mučení, kdybych byl deportován na Ukrajinu. Velké množství zpráv mezinárodních vládních i nevládních organizací o případech mučení a násilí spáchaných na ukrajinských úřednících, které zapříčinily utrpení, tělesné zranění a ve velkém počtu případů také smrt, byly předloženy soudu. Velmi rozšířené používání mučení v ukrajinském systému věznic potvrdilo americké ministerstvo zahraničních věcí ve zprávě, kterou vydalo 26. února 1999."

"Mám zvláště obavy, že můj status vysoce postaveného odpůrce prezidenta Kučmy mě vystaví značnému fyzickému i psychickému násilí a že moje lidská práva budou porušena. "Jak jsem prohlásil již při minulé příležitosti, zůstal jsem přesvědčen, že jakmile američtí úředníci porozumí faktům v této záležitosti, podpoří můj požadavek, abych zůstal v této zemi. Ty síly na Ukrajině, které o mně rozšiřují falešné zprávy, jsou stejné síly, které se pokouší diskreditovat mě i mojí politickou stranu. Nenechám tyto zprávy bez povšimnutí jen tak projít a zůstanu kandidátem pro říjnové volby."

"Od mého odchodu z Ukrajiny Kučmovi vyšetřovatelé nezákonně a bezdůvodně obtěžují mé příbuzné. Můj dům a kancelář byly několikrát přepadeny a prohledány a moje vlastnictví bylo zabaveno v rozporu s mým právem na řádný proces."

"Chci opět říci mým mnohým podporovatelům na Ukrajině, ukrajinské komunitě na celém světě a americké veřejnosti, že zatykač vydaný na mne ukrajinskou prokuraturou je zcela neopodstatněný. Jsem obětí politické perzekuce vedené prezidentem Leonidem Kučmou. Trestní vyšetřování na Ukrajině je součástí systematického, politicky motivovaného spiknutí směřujícího k potlačení opozice."

"Ve skutečnosti Kučmův režim, který pokračuje v tvrdém potlačování opozičních stran, zabránil svobodnému zveřejňování informací a uvěznil opoziční vůdce. To dále ukazuje, jak Kučma upevňuje svoji moc a organizuje kampaň na diskreditaci kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí. Nenechám se touto taktikou zastrašit," řekl Lazarenko. Kontakt: Richard P. Crane, Jr., Esq. z Musick Peeler and Garrett, LLP, Tel: (USA) 001 213-629-7600, nebo Richard E. Nicolazzo nebo Joe M. Grillo z Nicolazzo and Associates, Tel: (USA) 001 617-951-0000

Keywords Lazarenko

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.