65 let od největší protikomunistické manifestace po únoru 1948

Brno 26. června (PROTEXT)

Letos v červenci uplyne 65 let od poslední a zároveň nejmasovější manifestaci proti nastupující komunistické totalitě, uskutečněné bezprostředně po únorových událostech roku 1948.

Od června do července 1948 se v Praze konal ve třech na sebe navazujících vlnách XI. všesokolský slet, pořádaný Československou obcí sokolskou. Slet byl v mnoha ohledech výjimečný a nové politické okolnosti v Československu jej o to více umocnily. XI. všesokolský slet je tak dodnes legendárním.

"Byl to první slet pořádaný po skončení druhé světové války a nejen pro sokoly, ale pro celou společnost se měl stát symbolem obnovených demokratických hodnot v zemi a zároveň poctou těm, kteří během války položili svůj život," říká Michal Doležel, člen vzdělavatelského odboru České obce sokolské.

Přípravy ke sletu započaly už v roce 1945 a termín jeho uskutečnění byl stanoven na léto 1948. Do jeho příprav však těžce zasáhl únorový puč. Komunisté si velmi dobře uvědomovali, že XI. všesokolský slet je vhodnou příležitostí, jak dokázat světu, že v Československu je demokracie zachována i po jejich převzetí moci. "Slet byl totiž od počátku koncipován jako největší ve své historii, na nějž se chystali početné delegace ze zahraničních zemí, a to nejen evropských, ale i z USA, Indie nebo Japonska. Sletu se účastnili diplomatické špičky, velvyslanci představitelé zahraničních zemí a slet tak kromě tělocvičné a sportovní funkce plnil ještě významnou funkci společenskou a politickou," dodává Michal Doležel. Právě toho chtěli komunisté využít ve svůj prospěch. Ačkoliv Sokol a jeho slety kritizovali již během první republiky, nyní bylo jejich snahou uskutečnit slet za každou cenu, a to v co možná nejpoklidnější atmosféře.

Sokolové však během sletu a zejména pak během sletového průvodu Prahou dávali jasně najevo svůj postoj k nově nastolenému režimu. Sám prezident republiky Klement Gottwald, který přihlížel sletovému průvodu na tribuně na Staroměstském náměstí, byl bezprostředně konfrontován několikahodinovému průvodu sokolů, kteří kolem něj procházeli mlčky s odvrácenou hlavou. "Byl to jediný okamžik v našich dějinách, kdy byl sám Gottwald vystaven demonstraci proti režimu, které musel dokonce sám přihlížet," dodává Michal Doležel.

Během průvodu provolávali sokolové hesla jako: "Ať žije prezident Beneš!, Nedáme si diktovat, koho máme milovat" a podobně. Ačkoliv se může zdát, že slet byl poklidnou demonstrací sokolů a demokraticky orientované části společnosti proti režimu, které komunisté jen tiše přihlíželi, ve skutečnosti tomu tak nebylo. Od počátku se snažili zasahovat do příprav sletu a všemožně eliminovat případné protesty nebo jej dokonce krvavě potlačit. "Mezi diváky sletových dnů na Strahově se komunistům podařilo dostat na falešné vstupenky asi 10.000 milicionářů a pod východní tribunou strahovského stadionu se nacházela plně ozbrojená jednotka SnB, připravená zasáhnout v případě potřeby," dodává Michal Doležel.

XI. všesokolský slet se stal jediným masovým protestem české společnosti proti nastupující diktatuře. Sletu se účastnilo asi 500.000 sokolů z celého světa a sletové dny na Strahově shlédlo na 2.000.000 diváků. Mezi jinými tehdy na tribuně seděla i Milada Horáková, jejíž dcera Jana cvičila jako dorostenka, Karel Schwarzenberg se svým otcem, sochař Olbram Zoubek, fotograf Jan Saudek a Jan Lukas, Josef Mašín a řada dalších osobností.

Dozvuky sletu byly více než tragické. "Už během sletu došlo k zatýkání sokolů a jeho představitelů. Bezprostředně po jeho skončení žádal dobový tisk důslednou očistu Sokola od "reakcionářů" a tak z něj bylo vyakčněno asi 20.000 sokolů. Po sletu se plně rozjelo zatýkání, politické procesy a popravy.

"O tři roky později přestal Sokol fakticky existovat v rámci sjednocené tělovýchovy," dodává Michal Doležel.

Právě tématu XI. všesokolského sletu v roce 1948 a nástupu komunismu k moci bude věnována i dramaturgie letošního festivalu Moje 20. století, který tradičně pořádá Sokol Brno I a jehož hostem letos bude i pan Josef Mašín.

Vzpomínka Karla Schwarzenberga na Sokola a slet:

http://150let.tjsokolbrno1.cz/vzkaz/

Vzpomínka Jany Kánské (dcery Milady Horákové) na slet:

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/179112-moravska-galerie-zve-na-slet-sokolskych-plakatu/

http://150let.tjsokolbrno1.cz/vzkaz/

Více informací o XI. všesokolském sletu:

http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0002.php

http://www.nezapomente.cz/view/vsesokolsky_slet

http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1948/1948_7

Kontakt: Michal Doležel

Sokol Brno I

739 570 706

mdolezel@seznam.cz

Keywords ČR-historie-kondice-komunismus-T.J. Sokol Brno I

Region
Brno region

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.