SANEP: Většina Čechů chce raději po Havlovi pojmenovat divadlo než letiště

Praha 15. ledna (PROTEXT)

Většina Čechů nepovažuje návrh známého režiséra a producenta Fera Feniče na přejmenování ruzyňského Letiště Praha na Letiště Václava Havla za adekvátní a důstojné uctění památky prvního prezidenta České republiky. I přesto, že petici Fera Feniče za přejmenování Letiště Praha podepsalo více jak 80.000 lidí, většinová veřejnost by upřednostnila, pokud by po Václavu Havlovi bylo pojmenováno některé z významných českých divadel. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP. Jak průzkum společnosti SNEP dále ukázal, téměř pětina populace se domnívá, že by na počest Václava Havla, který zesnul dne 18. 12. 2011, měla být pojmenována některá z významných ulic hl. m. Prahy. Více jak nadpoloviční většina veřejnosti je pak toho názoru, že Václav Havel, který příliš neholdoval okázalosti, by nesouhlasil, aby po něm bylo přejmenováno ruzyňské Letiště Praha. Více jak pětina domácí populace by však podle prvního prezidenta České republiky nepojmenovala vůbec nic, což svědčí o skutečnosti, že významná osobnost, kterou byl Václav Havel i z celosvětového pohledu, má u značné části domácí veřejnosti své odpůrce. Václavu Havlovi je vyčítána jak rozsáhlá amnestie, tak i jeho kladný postoj k bombardování bývalé Jugoslávie. Právě tyto argumenty často zaznívají i u autorů protipetice, v níž se občané podepisují naopak proti pojmenování ruzyňského Letiště Praha po Václavu Havlovi. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, i přes nepochybné zásluhy bývalé hlavy státu Václava Havla pro Českou republiku, je zjevné, že u domácí populace vyvolává osobnost Václava Havla velice rozporuplné reakce. Negativní postoj vůči bývalé hlavě státu Václavu Havlovi vyjadřují zejména voliči levice, což plně koresponduje s postoji představitelů levicových stran.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 3. - 9. ledna 2012 na vybrané skupině 15.119 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200.000 registrovaných uživatelů 29.230 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Návrh známého režiséra a producenta Fera Feniče na přejmenování ruzyňského Letiště Praha na Letiště Václava Havla nepovažuje většina respondentů (48,6%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, za adekvátní a důstojné uctění památky. Vládní kabinet se bude výzvou, kterou již podpořilo více jak 80.000 lidí, zabývat na jaře letošního roku. Letiště pojmenovaná po význačných osobnostech mají například v Krakově (Jan Pavel II.), Kolíně nad Rýnem (Konrád Adenauer), Paříži (Charles de Gaulle) nebo New Yorku (J. F. Kennedy). Naopak za důstojné a adekvátní uctění památky považuje tento akt 41,5% dotázaných.

Nadpoloviční většina respondentů (53,6%) je toho názoru, že by Václav Havel, který si nikdy nepotrpěl na přílišnou okázalost a pompéznost, nesouhlasil, aby po něm bylo pojmenováno ruzyňské Letiště Praha. Ostatně obdobného názoru je i bývalý tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel, který se domnívá, že akt přejmenování ruzyňského letiště by byl v rozporu s povahou bývalé hlavy státu.

Největší počet respondentů (23,5%) se domnívá, že po prvním prezidentu České republiky Václavu Havlovi mělo být pojmenováno některé z významných českých divadel. Zde se s největší pravděpodobností projevilo nejen působení Václava Havla coby dramatika, ale i jeho kladný vztah ke kultuře všeho druhu. Podle mínění 19,6% dotázaných by na počest Václava Havla mělo být pojmenováno právě ruzyňské Letiště Praha. Přejmenování některé z významných ulic hl. m. Prahy na ulici Václava Havla podporuje 18,6% respondentů. Přejmenování nějaké jiné instituce, například univerzity či školy podporuje 8,9% dotázaných. Fakt, že bývalý prezident České republiky Václav Havel měl i řadu kritiků, například z řad krajní levice, dokazuje, že pětina dotázaných (20,2%) by po bývalé hlavě státu nepojmenovala vůbec nic.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exkluzivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 602 538 278

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Keywords ČR-správa-prezident-Havel-SANEP-MÍNĚNÍ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.