SANEP: V lednu by volby vyhrála opět ČSSD, ODS a TOP 09 doplácí na církevní restituce

Praha 13. ledna (PROTEXT)

Teoretické sněmovní lednové volby by oproti předchozím měsícům nepřinesly žádnou zásadní změnu. Stejně jako v minulých měsících by i v lednu dali rozhodnutí voliči nejvíce hlasů sociální demokracii. Ta si oproti minulému měsíci polepšila o více jak jeden procentní bod a s téměř třiceti procenty byla neohroženým volebním vítězem. Ukázal to aktuální průzkum volebních preferencí společnosti SANEP, která se monitorováním nálad voličů dlouhodobě zabývá. Druhé místo si i nadále udržuje ODS, která však, na rozdíl od ČSSD, mírně ztrácí. Třetí nejsilnější stranou by se stala opět KSČM, jež si oproti prosincovému šetření společnosti SANEP polepšila o tři desetiny procentního bodu. Stejně jako nejsilnější vládní strana ODS však oproti minulému měsíci mírně ztrácí i další z vládních stran TOP 09, která za třetí KSČM zaostává o více jak jeden a půl procentního bodu. Pátou stranou, která by v lednu obsadila poslanecká křesla, jsou lidovci, kterým oproti prosinci minulého roku opětovně stouply, byť velmi mírně, volební preference. Věci veřejné, tedy nejmenší z vládních stran se opět překvapivě přiblížily pětiprocentní hranici, která by jim umožnila setrvání v Poslanecké sněmovně. Ovšem k jejímu zdolání schází Věcem veřejným tři desetiny procentního bodu. Stejně jako v minulých měsících však ani lednový hypotetický volební model nepřináší jednoznačné řešení sestavení vládní koalice, kdy jedinými možnými koaličními partnery jsou komunisté, ODS nebo TOP 09. DO tohoto povolebního patu však mohou v budoucnu zasáhnout případně nové politické subjekty, které získají dostatečnou voličskou podporu.

Ztráty pravicové ODS a TOP 09 a naopak posílení levicových stran je nepochybně odrazem vládních reformních kroků, které odstartovaly vlnu zdražování a to již před koncem minulého roku. Tedy v době kdy zvýšení dolní sazby DPH nebylo ještě v platnosti. Fakt, že se preference jednotlivých stran změnily od prosincového šetření jen minimálně, patrně svědčí o tom, že se prozatím nenaplňují nejčernější ekonomické scénáře. Ovšem hrozba z dalšího zdražování cen energií, potravin, služeb a léků nebo ekonomické recese nadále trvá. Stejně tak přetrvávají obavy nad osudem eurozóny, jejíž osud visí na vlásku. Skutečnost, že stále posilují komunisté a sociální demokraté je patrně dán nejen obavami z dopadů vládních reformních kroků na životní úroveň ale i trvající většinovou nespokojeností obyvatel ČR se stávající politickou situací. Kriticky nízká důvěra většiny veřejnosti ve stávající vládní kabinet je dána korupčními skandály, jež dlouhodobě provázejí vládu premiéra Petra Nečase a zpochybňují i funkčnost policie a justice. Nicméně levicovým stranám se daří na svou stranu získávat i odpůrce církevních restitucí. Právě kritika církevních restitucí, proti nimž se vyslovila v průzkumu společnosti SANEP většina veřejnosti, je zřejmě i důvodem nárůstu volebních preferencí oproti minulému měsíci Věcí veřejných. Je však otázkou jak budou reagovat příznivci nejmenší vládní strany na obrat postoje představitelů Věcí veřejných, kteří nakonec vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi podpořili.

Eskalující nespokojenost většiny veřejnosti s politickou úrovní v naší zemi rovněž nahrává i novým politickým subjektům, v jejichž čele stojí výrazné osobnosti politického i veřejného života. I přesto, že se např. strana Jiřího Paroubka NS- LEV 21 pohybuje zatím hluboko pod pětiprocentní hranicí, je zjevné, že tato strana stejně jako politické ambice miliardáře Andreje Babiše mohou výrazně zasáhnout do politického dění naší země a mohou změnit i politickou mapu vrcholné politiky, na což ostatně mají prozatím dostatek času.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 5. - 11. ledna 2012 na vybrané skupině 14.204 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 26,635 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vycházející pouze z hlasů 50,3% respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

V případě konání hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny by počátkem tohoto roku jednoznačně zvítězili sociální demokraté, jež by obdrželi 29,4%. Sociální demokraté si tak oproti prosinci minulého roku polepšili o 1,1 procentního bodu a dokázali tak zastavit dlouhodobý byť pozvolný úbytek voličů. Opětovný růst preferencí pak lze s největší pravděpodobností přičíst změnám, které vešly v platnost 1. 1. 2012, a z nichž mají obavu zejména nejslabší sociální skupiny obyvatel, mezi něž patří i z voličského pohledu silná skupina seniorů. Svůj vliv na mírný nárůst volebních preferencí u ČSSD je i odpor sociálních demokratů vůči církevním restitucím.

Pozici druhé nejsilnější strany obsadila se ziskem 19% ODS, která si ve srovnání s prosincem minulého roku pohoršila o 0,2 procentního bodu. Občanští demokraté, kteří se v předchozích měsících mohli těšit růstu voličské přízně, především z důvodu prosazení řady reformních a úsporných opatření, vnitrostranické konsolidace či postoji vůči půjčce zadluženým státům EU, tak patrně doplácí na svůj kladný postoj vůči miliardovému navrácení majetku církvím. Což se některým příznivcům nemusí v době proklamovaného příchodu krize a zpomalení tuzemské ekonomiky, zdát vhodné.

Ziskem 14,7% hlasů obhájili třetí příčku komunisté a ve srovnání s minulým měsícem si polepšili o 0,2 procentního bodu. KSČM, jež patří mezi nejhlasitější kritiky stávající vlády Petra Nečase, tak i nadále těží zhoršující se sociálně ekonomické situaci, zejména nejstarší části naší populace. Navíc s ohledem na dopady aktuálních vládních opatření jako je například zvýšení dolní sazby DPH, obav z možného příchodu hospodářské krize či kritiky církevních restitucí se dá očekávat, že KSČM stejně jako ČSSD bude své pozice v rámci voličského zájmu nadále upevňovat.

Čtvrtá pozice patří se ziskem 13,1 procentních bodů TOP 09, která oproti prosinci minulého roku získala o 0,3 procentního bodu méně. TOP 09, která se po nedávné kauze bývalého ministra kultury Jiřího Bessera musela stejně jako ostatní vládní strany vypořádat s korupční aférou, patrně škodí i pozitivní postoj, který zaujímají čelní představitelé této strany vůči finanční pomoci zadluženým státům EU nebo nedávno prosazeným církevním restitucím.

Poslední stranou, která by uspěla v lednových hypotetických volbách do Poslanecké sněmovny je KDU-ČSL, jež by aktuálně získala 5,4% hlasů, což je o 0,1 procentního bodu více než v minulém měsíci. I nadále si tak lidovci drží reálnou šanci znovu být stranou se zastoupením v PSP ČR. Ve prospěch lidovců, zejména pak ve srovnání s ostatními subjekty, jež usilují o vstup do Poslanecké sněmovny, hovoří nejen jejich silné regionální a členské zázemí, ale i skutečnost, že lidovci měli vždy velice specifické voliče, jejichž důvěru se snaží získat zpět.

Žádná jiná politická strana by aktuálně nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup na parlamentní půdu.

Nejmenší vládní strana Věci veřejné by nyní získala 4,7% a ve srovnání s prosincem minulého roku si opětovně polepšila, a to o 0,4 procentního bodu. VV se tak i nadále daří získat nazpět důvěru svých příznivců, kteří oceňují snahu ubránit alespoň některé z výdobytků, jež měly být v rámci úsporných škrtů zrušeny. Mezi ty patří například stravenky nebo zpoplatnění amalgámových plomb. VV patrně pomáhá i úsilí a vysoká úroveň mediální prezentace jejích čelních představitelek, a sice Karolíny Peake a Kateřiny Klasnové. Otázkou ovšem zůstává, jak příznivci VV zareagují na fakt, že Policie ČR navrhla obžalovat předsedu poslaneckého klubu a neformálního lídra VV z podplácení. VV mohl pomoci k mírnému nárůstu volebních preferencí i zprvu negativní, či rezervovaný postoj vůči církevním restitucím. Nicméně skutečnost, že Věci veřejné po kritice církevních restitucí vládní návrh zákona na majetkové vypořádání s církvemi nakonec podpořily, může znamenat opětovný pokles voličské přízně.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY:

Hypotetický volební model, který vychází z aktuálního průzkumu volebních preferencí, tedy z hlasů pouze rozhodnutých voličů a také údajů z posledních sněmovních voleb za použití d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů pro strany naznačuje, že by v lednu tohoto roku vedly hlasy voličů k velmi složité povolební situaci. Sociální demokraté coby jednoznačný vítěz lednových hypotetických voleb by tak v rámci hledání možného koaličního partnera či partnerů čelila složitým koaličním vyjednáváním. Získání většiny v PSP ČR by totiž mohli sociální demokraté získat pouze spojením s komunisty, ODS nebo TOP 09. Tyto varianty však lze kvůli výrazným programovým odlišnostem, interním stranickým stanovám, či mediálním prohlášením jejich předsedů spíše vyloučit. Ani Občanští demokraté, tedy druhá nejsilnější strana není schopna sestavit koalici, jež by v Poslanecké sněmovně disponovala dostatečnou většinou poslaneckých mandátů. Případné koaliční spojení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by nyní čítalo pouze 92 poslaneckých hlasů. Nejpravděpodobnější variantou se tak stále jeví spojení ČSSD s KSČM, čítající pohodlnou většinu 108 poslaneckých hlasů. Taková forma spolupráce by vzhledem k ostrakizaci komunistů probíhala s největší pravděpodobností na nevládní úrovni. Do povolebního vyjednávání po řádných volbách do PSP ČR však mohou významným způsobem promluvit i další politické strany s potenciálem překročit pětiprocentní volební práh. Mezi ty můžeme kromě lidovců řadit i stranu Věcí veřejných, novou politickou stranu, v jejímž čele stojí bývalý premiér Jiří Paroubek NS - LEV 21 nebo protikorupční iniciativu s politickými ambicemi ANO 2011, v jejímž čele stojí podnikatel Andrej Babiš.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exkluzivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 602 538 278

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Keywords ČR-volby-sněmovna-preference-SANEP-MÍNĚNÍ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.